Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Teasingové kampane na Slovensku

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
3,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45018
Posledná úprava
10.04.2014
Zobrazené
1 266 x
Autor:
alegri
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Základom úspechu predaja každého produktu pri jeho realizácií na trhu je komunikácia so zákazníkom, to znamená poskytovanie informácií o produkte, o podmienkach jeho predaja, ale tiež o prijímaní informácií a potrebách a prianiach tohto zákazníka a presvedčovanie zákazníka o nákupe produktu. (Vaňák, 2007, s .68)

Ak sa podnik rozhodne pre stratégiu umiestnenia výrobku, začína rada aktivít pre uspokojenie a ovplyvnenie potrieb a prianí zákazníkov. Pri týchto aktivitách, ktoré sa premietajú do marketingových stratégií firiem, sa využíva viacero nástrojov. Nazývame ich marketingovým mixom. Do jednotlivých skupín marketigového mixu sú zaraďované nasledujúce nástroje: (Světlík, 2003, s. 69)
- Marketingová komunikácia ( promotion ), tj. propagácia alebo komunikácia so zákazníkom podporujúc predaj alebo dobré meno firmy zahrňuje reklamu, osobný predaj, priamy marketing, podporu predaja a public relations.
- Produkt ( product ), jeho charakteristika, značka, kvalita, technická úroveň, servis, design, životný cyklus atď.
- Cenu ( price ), stanovenie ceny, zľavy, platobné podmienky.
- Distribúcia ( placement ), odbytové cesty, veľkosť a umiestnenie skladov atď.

Kľúčové slová:

marketingová komunikácia

teasing

marketing

reklama

kampaneObsah:
 • Úvod
  1 Marketingový mix
  2 Marketingová komunikácia
  3 Reklama
  3. 1 Televízne reklamy
  3.2 Reklama v tlači
  3.3 Rozhlasová reklama
  3.4 Internetová reklama
  3.5 Ďalšie nástroje reklamy
  4 Teasingové reklamy
  5 Teasingové kampane
  5.1 Avion
  5.2 Prevencii proti rakovine
  5.3 J&T
  5.4 Minerálka Santovka
  5.5 Tesco
  5.6 KDH
  5.7 Vinea
  5.8 Kampaň 99 %
  5.9 Modrý kohútik
  5.10 Zlatá rybka
  5.11 Dokážete to?
  Záver
  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje:
 • DUDINSKÁ, E., FORET, M., ŠTEFKO, R., ŠIMEGH, P., 2006. Základy marketingu. Prešovská univerzita v Prešove. 199 s. ISBN 80-225-1222-2.
 • KARLÍČEK, M., KRÁL, P., 2011. Marketingová komunikace. Praha : Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3541-2.
 • KOTLER, P. 2007. Moderní marketing. Praha : Grada, 2007. 1041 s. ISBN 80-247-1545-2
 • MACHKOVÁ, H., 2006. Medzinárodní marketing. Praha : Grada, 2006. 208. ISBN 80-247-4678-X