Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Výsledky vyhľadávania pre: rodina

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 377   |   Strana 1 / 10


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 10x
Sociálna patológia (Základné vymedzenie pojmu sociálne patológia, Sociálna deviácia, anómia...)
100,0%
0,2 19x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0%
0,2 47x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 63x
Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti
100,0%
0,3 43x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 57x
Facilitácia podporných sietí rodinného systému
99,4%
0,3 1x
Komunikácia medzi rodičmi a adolescentmi
98,5%
0,2 43x
Rodinný systém v sociálnej práci, aplikovanie systémového prístupu v sociálnej práci
98,4%
0,2 2x
Rodina a rozvod ako jedna z možných alternatív riešenia manželskej krízy, mediácia
98,3%
0,2 33x
Deti ako tiché obete rozvodovosti v kontexte sociologických teórii a výskumov
98,2%
0,1 11x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 60x
Uplatňovanie výchovnej funkcie rodiny
98,0%
0,7 33x
Výchovné problémy súčasnej rodiny
97,4%
0,3 58x
Sociometrický výskum (seminárna práca z predmetu Sociálna psychológia)
97,4%
0,2 40x
Záchranná sociálna sieť, sociálne zabezpečenie
97,2%
0,1 11x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 313x
Škola a rodina ako sociálne inštitúcie
97,1%
0,1 6x
Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, syndróm CAN
97,0%
0,1 30x
Rodinné právo časť 2. (Charakteristika rodinného práva, Pramene rodinného práva, Rodičovské práva a povinnosti...)
96,9%
0,1 2x
Rodinné právo - chakrakteristiky a znaky rodinného práva, zákon o rodine...
96,9%
0,1 1x
Rodina a jej vplyv na jednotlivca a spoločnosť
96,4%
0,1 22x
Úvod do sociológie a elementárna štatistika
96,4%
0,3 4x
Rodina (Vysvetlenie základných pojmov, Štruktúra a vnútorná organizácia rodiny, Funkcie rodiny, Konflikt, napätie, kríza, rozvod...)
96,4%
0,1 32x
Demografia Rómov na Slovensku
95,7%
0,3 46x
Šikanovanie - ako spoznať šikanovanie, prevencia proti šikanovaniu, skupinová práca, prieskum...
95,4%
0,8 20x
Ekonomika domácností
95,4%
0,9 69x
Sociológia detstva (DETSTVO, HISTORICKÝ EXKURZ DO DETSTVA, DETSTVO MODERNEJ SPOLOČNOSTI...)
94,4%
0,5 4x
Všeobecná vnútorná správa
94,4%
0,1 3x
Sociálne služby a poradenstvo (denné + externé) - Štátna skúška zo Sociálneho poradenstva, magisterské štúdium
94,0%
0,7 5x
Sociálne služby a poradenstvo (denné + externé) - Štátna skúška zo Sociálnych služieb, magisterské štúdium
94,0%
0,9 5x
Základy sociológie (vypracované testy, skriptá, prezentácia)
93,8%
4,5 2x
Pedagogika (19 štátnicový otázok - každá obsahuje 3 podotázky)
93,8%
1,4 4x
Domáce násilie - vysvetlenie pojmov, intervenčné centrum a jeho možnosti
93,6%
0,1 11x
Cirkev sprevádza rodinu
93,5%
0,1 2x
Winston Churchill (detstvo, vzdelanie, verejný a súkromný život, rodina a kariéra)
93,5%
0,1 12x
Sociálna práca a ľudské práva
93,4%
1,8 5x
Psychológia rodiny - definície, typy, charakteristky, týranie, láska, rozvod...
93,2%
0,2 23x
Základy pedagogiky (Základné pojmy pedagogiky, Utváranie osobnosti, Úvod do štúdia soc. pedagogiky...)
93,0%
0,3 25x
Základy pedagogiky - prezentácia od prof. PhDr. Jaroslava Oberuča, CSc.
92,9%
0,1 15x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana:
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko