Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Výsledky vyhľadávania pre: rodina

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 370   |   Strana 1 / 10


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0%
0,2 39x
Sociálna patológia (Základné vymedzenie pojmu sociálne patológia, Sociálna deviácia, anómia...)
100,0%
0,2 13x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 55x
Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti
100,0%
0,3 39x
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 10x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 60x
Facilitácia podporných sietí rodinného systému
99,4%
0,3 1x
Komunikácia medzi rodičmi a adolescentmi
98,5%
0,2 41x
Rodina a rozvod ako jedna z možných alternatív riešenia manželskej krízy, mediácia
98,3%
0,2 32x
Deti ako tiché obete rozvodovosti v kontexte sociologických teórii a výskumov
98,2%
0,1 6x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 55x
Uplatňovanie výchovnej funkcie rodiny
98,0%
0,7 33x
Výchovné problémy súčasnej rodiny
97,4%
0,3 55x
Sociometrický výskum (seminárna práca z predmetu Sociálna psychológia)
97,4%
0,2 38x
Záchranná sociálna sieť, sociálne zabezpečenie
97,2%
0,1 8x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 308x
Škola a rodina ako sociálne inštitúcie
97,1%
0,1 6x
Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, syndróm CAN
97,0%
0,1 28x
Rodinné právo časť 2. (Charakteristika rodinného práva, Pramene rodinného práva, Rodičovské práva a povinnosti...)
96,9%
0,1 0x
Rodina (Vysvetlenie základných pojmov, Štruktúra a vnútorná organizácia rodiny, Funkcie rodiny, Konflikt, napätie, kríza, rozvod...)
96,4%
0,1 32x
Rodina a jej vplyv na jednotlivca a spoločnosť
96,4%
0,1 19x
Úvod do sociológie a elementárna štatistika
96,4%
0,3 4x
Demografia Rómov na Slovensku
95,7%
0,3 46x
Šikanovanie - ako spoznať šikanovanie, prevencia proti šikanovaniu, skupinová práca, prieskum...
95,4%
0,8 17x
Ekonomika domácností
95,4%
0,9 44x
Všeobecná vnútorná správa
94,4%
0,1 3x
Sociálne služby a poradenstvo (denné + externé) - Štátna skúška zo Sociálnych služieb, magisterské štúdium
94,0%
0,9 0x
Sociálne služby a poradenstvo (denné + externé) - Štátna skúška zo Sociálneho poradenstva, magisterské štúdium
94,0%
0,7 1x
Pedagogika (19 štátnicový otázok - každá obsahuje 3 podotázky)
93,8%
1,4 3x
Domáce násilie - vysvetlenie pojmov, intervenčné centrum a jeho možnosti
93,6%
0,1 10x
Cirkev sprevádza rodinu
93,5%
0,1 1x
Winston Churchill (detstvo, vzdelanie, verejný a súkromný život, rodina a kariéra)
93,5%
0,1 11x
Sociálna práca a ľudské práva
93,4%
1,8 5x
Psychológia rodiny - definície, typy, charakteristky, týranie, láska, rozvod...
93,2%
0,2 19x
Základy pedagogiky (Základné pojmy pedagogiky, Utváranie osobnosti, Úvod do štúdia soc. pedagogiky...)
93,0%
0,3 22x
Filozofické a sociálne východiská edukácie - poznámky
92,9%
0,1 4x
Základy pedagogiky - prezentácia od prof. PhDr. Jaroslava Oberuča, CSc.
92,9%
0,1 12x
Zdravotné postihnutie a rodina postihnutej osoby
92,8%
0,1 16x
Kriminalita mládeže (kriminálne faktory, rodina, škola a jej vplyv, vplyv masmédií)
92,8%
0,1 17x
Domov, rodina a výchova
92,8%
0,1 9x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: