Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
0 nových

Výsledky vyhľadávania pre: rodina

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 344   |   Strana 1 / 9


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 59x
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 8x
Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti
100,0%
0,3 37x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0%
0,2 30x
Facilitácia podporných sietí rodinného systému
99,4%
0,3 0x
Komunikácia medzi rodičmi a adolescentmi
98,5%
0,2 33x
Rodina a rozvod ako jedna z možných alternatív riešenia manželskej krízy, mediácia
98,3%
0,2 31x
Deti ako tiché obete rozvodovosti v kontexte sociologických teórii a výskumov
98,2%
0,1 5x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 52x
Uplatňovanie výchovnej funkcie rodiny
98,0%
0,7 33x
Výchovné problémy súčasnej rodiny
97,4%
0,3 50x
Záchranná sociálna sieť, sociálne zabezpečenie
97,2%
0,1 7x
Škola a rodina ako sociálne inštitúcie
97,1%
0,1 4x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 306x
Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, syndróm CAN
97,0%
0,1 24x
Rodina a jej vplyv na jednotlivca a spoločnosť
96,4%
0,1 19x
Demografia Rómov na Slovensku
95,7%
0,3 43x
Ekonomika domácností
95,4%
0,9 33x
Filozofické a sociálne východiská edukácie - poznámky
92,9%
0,1 2x
Domov, rodina a výchova
92,8%
0,1 6x
Kriminalita mládeže (kriminálne faktory, rodina, škola a jej vplyv, vplyv masmédií)
92,8%
0,1 17x
Zdravotné postihnutie a rodina postihnutej osoby
92,8%
0,1 15x
Náhradná rodinná starostlivosť
92,7%
0,1 174x
Úloha otca a matky v rodine
92,4%
0,1 95x
Sociálna práca - metódy aplikovanej sociálnej práce
92,3%
0,4 36x
Rodinné právo (rozobraté zákony a vysvetlenie jednotlivých častí)
92,3%
0,4 10x
Všeobecná pedagogika (poznámky zo všetkých prednášok)
92,3%
0,3 26x
Špecifiká edukácie emocionálne traumatizovaných detí
92,3%
0,5 1x
Rodina a syndróm CAN
92,2%
0,1 48x
Domáce násilie
92,1%
0,1 100x
Vzťah vývoja spoločnosti a výchovy
92,1%
0,1 8x
Seminárna práca na tému Rodina
92,0%
0,1 60x
Vplyv neúplnej rodiny na život a potreby dieťaťa
92,0%
0,2 4x
Sociálna psychológia, psychologické disciplíny
91,9%
0,3 50x
Vplyv výchovy na osobnosť žiaka
91,9%
0,1 40x
Dieťa a rodina
91,6%
0,1 26x
Výchova k rodičovstvu a manželstvu
91,6%
0,1 12x
Sexuálne násilie na deťoch
91,3%
0,2 25x
Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z.
91,1%
0,1 6x
Kriminalita mládeže
91,1%
0,1 67x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: