Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 307   projektov
29 nových

Výsledky vyhľadávania pre: rodina

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 341   |   Strana 1 / 9


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 7x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 59x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0%
0,2 30x
Facilitácia podporných sietí rodinného systému
99,4%
0,3 0x
Komunikácia medzi rodičmi a adolescentmi
98,5%
0,2 31x
Rodina a rozvod ako jedna z možných alternatív riešenia manželskej krízy, mediácia
98,3%
0,2 27x
Deti ako tiché obete rozvodovosti v kontexte sociologických teórii a výskumov
98,2%
0,1 1x
Uplatňovanie výchovnej funkcie rodiny
98,0%
0,7 33x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 51x
Výchovné problémy súčasnej rodiny
97,4%
0,3 49x
Záchranná sociálna sieť, sociálne zabezpečenie
97,2%
0,1 7x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 305x
Škola a rodina ako sociálne inštitúcie
97,1%
0,1 4x
Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, syndróm CAN
97,0%
0,1 24x
Rodina a jej vplyv na jednotlivca a spoločnosť
96,4%
0,1 17x
Ekonomika domácností
95,4%
0,9 30x
Filozofické a sociálne východiská edukácie - poznámky
92,9%
0,1 2x
Domov, rodina a výchova
92,8%
0,1 5x
Kriminalita mládeže (kriminálne faktory, rodina, škola a jej vplyv, vplyv masmédií)
92,8%
0,1 16x
Zdravotné postihnutie a rodina postihnutej osoby
92,8%
0,1 12x
Náhradná rodinná starostlivosť
92,7%
0,1 173x
Úloha otca a matky v rodine
92,4%
0,1 95x
Špecifiká edukácie emocionálne traumatizovaných detí
92,3%
0,5 1x
Rodinné právo (rozobraté zákony a vysvetlenie jednotlivých častí)
92,3%
0,4 10x
Sociálna práca - metódy aplikovanej sociálnej práce
92,3%
0,4 36x
Všeobecná pedagogika (poznámky zo všetkých prednášok)
92,3%
0,3 24x
Rodina a syndróm CAN
92,2%
0,1 48x
Domáce násilie
92,1%
0,1 96x
Vzťah vývoja spoločnosti a výchovy
92,1%
0,1 8x
Seminárna práca na tému Rodina
92,0%
0,1 57x
Vplyv neúplnej rodiny na život a potreby dieťaťa
92,0%
0,2 4x
Sociálna psychológia, psychologické disciplíny
91,9%
0,3 50x
Vplyv výchovy na osobnosť žiaka
91,9%
0,1 40x
Dieťa a rodina
91,6%
0,1 26x
Výchova k rodičovstvu a manželstvu
91,6%
0,1 12x
Sexuálne násilie na deťoch
91,3%
0,2 25x
Kriminalita mládeže
91,1%
0,1 67x
Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z.
91,1%
0,1 5x
Právna spôsobilosť prirodzených osôb
91,0%
0,1 0x
Vypracované otázky ku skúške z Pedagogiky
90,9%
0,4 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: