Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 696   projektov
1 nových

Výsledky vyhľadávania pre: rodina

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 347   |   Strana 1 / 9


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 9x
Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti
100,0%
0,3 37x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0%
0,2 34x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 59x
Facilitácia podporných sietí rodinného systému
99,4%
0,3 1x
Komunikácia medzi rodičmi a adolescentmi
98,5%
0,2 36x
Rodina a rozvod ako jedna z možných alternatív riešenia manželskej krízy, mediácia
98,3%
0,2 31x
Deti ako tiché obete rozvodovosti v kontexte sociologických teórii a výskumov
98,2%
0,1 5x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 52x
Uplatňovanie výchovnej funkcie rodiny
98,0%
0,7 33x
Výchovné problémy súčasnej rodiny
97,4%
0,3 51x
Záchranná sociálna sieť, sociálne zabezpečenie
97,2%
0,1 7x
Škola a rodina ako sociálne inštitúcie
97,1%
0,1 4x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 306x
Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, syndróm CAN
97,0%
0,1 26x
Rodina a jej vplyv na jednotlivca a spoločnosť
96,4%
0,1 19x
Úvod do sociológie a elementárna štatistika
96,4%
0,3 3x
Demografia Rómov na Slovensku
95,7%
0,3 46x
Ekonomika domácností
95,4%
0,9 38x
Všeobecná vnútorná správa
94,4%
0,1 3x
Filozofické a sociálne východiská edukácie - poznámky
92,9%
0,1 3x
Zdravotné postihnutie a rodina postihnutej osoby
92,8%
0,1 15x
Domov, rodina a výchova
92,8%
0,1 7x
Kriminalita mládeže (kriminálne faktory, rodina, škola a jej vplyv, vplyv masmédií)
92,8%
0,1 17x
Náhradná rodinná starostlivosť
92,7%
0,1 175x
Úloha otca a matky v rodine
92,4%
0,1 97x
Špecifiká edukácie emocionálne traumatizovaných detí
92,3%
0,5 1x
Sociálna práca - metódy aplikovanej sociálnej práce
92,3%
0,4 36x
Rodinné právo (rozobraté zákony a vysvetlenie jednotlivých častí)
92,3%
0,4 11x
Všeobecná pedagogika (poznámky zo všetkých prednášok)
92,3%
0,3 28x
Rodina a syndróm CAN
92,2%
0,1 50x
Vzťah vývoja spoločnosti a výchovy
92,1%
0,1 9x
Domáce násilie
92,1%
0,1 105x
Seminárna práca na tému Rodina
92,0%
0,1 66x
Vplyv neúplnej rodiny na život a potreby dieťaťa
92,0%
0,2 5x
Sociálna psychológia, psychologické disciplíny
91,9%
0,3 52x
Vplyv výchovy na osobnosť žiaka
91,9%
0,1 40x
Výchova k rodičovstvu a manželstvu
91,6%
0,1 12x
Dieťa a rodina
91,6%
0,1 26x
Sexuálne násilie na deťoch
91,3%
0,2 25x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: