Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Výsledky vyhľadávania pre: rodina

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 363   |   Strana 1 / 10


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 10x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 59x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 54x
Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti
100,0%
0,3 38x
Sociálna patológia (Základné vymedzenie pojmu sociálne patológia, Sociálna deviácia, anómia...)
100,0%
0,2 6x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0%
0,2 37x
Facilitácia podporných sietí rodinného systému
99,4%
0,3 1x
Komunikácia medzi rodičmi a adolescentmi
98,5%
0,2 38x
Rodina a rozvod ako jedna z možných alternatív riešenia manželskej krízy, mediácia
98,3%
0,2 32x
Deti ako tiché obete rozvodovosti v kontexte sociologických teórii a výskumov
98,2%
0,1 5x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 52x
Uplatňovanie výchovnej funkcie rodiny
98,0%
0,7 33x
Sociometrický výskum (seminárna práca z predmetu Sociálna psychológia)
97,4%
0,2 38x
Výchovné problémy súčasnej rodiny
97,4%
0,3 54x
Záchranná sociálna sieť, sociálne zabezpečenie
97,2%
0,1 8x
Škola a rodina ako sociálne inštitúcie
97,1%
0,1 4x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 308x
Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, syndróm CAN
97,0%
0,1 27x
Rodina a jej vplyv na jednotlivca a spoločnosť
96,4%
0,1 19x
Úvod do sociológie a elementárna štatistika
96,4%
0,3 3x
Demografia Rómov na Slovensku
95,7%
0,3 46x
Ekonomika domácností
95,4%
0,9 40x
Šikanovanie - ako spoznať šikanovanie, prevencia proti šikanovaniu, skupinová práca, prieskum...
95,4%
0,8 15x
Všeobecná vnútorná správa
94,4%
0,1 3x
Domáce násilie - vysvetlenie pojmov, intervenčné centrum a jeho možnosti
93,6%
0,1 9x
Winston Churchill (detstvo, vzdelanie, verejný a súkromný život, rodina a kariéra)
93,5%
0,1 11x
Cirkev sprevádza rodinu
93,5%
0,1 1x
Sociálna práca a ľudské práva
93,4%
1,8 5x
Psychológia rodiny - definície, typy, charakteristky, týranie, láska, rozvod...
93,2%
0,2 19x
Filozofické a sociálne východiská edukácie - poznámky
92,9%
0,1 4x
Domov, rodina a výchova
92,8%
0,1 8x
Kriminalita mládeže (kriminálne faktory, rodina, škola a jej vplyv, vplyv masmédií)
92,8%
0,1 17x
Zdravotné postihnutie a rodina postihnutej osoby
92,8%
0,1 15x
Náhradná rodinná starostlivosť
92,7%
0,1 179x
Úloha otca a matky v rodine
92,4%
0,1 97x
Špecifiká edukácie emocionálne traumatizovaných detí
92,3%
0,5 1x
Rodinné právo (rozobraté zákony a vysvetlenie jednotlivých častí)
92,3%
0,4 11x
Všeobecná pedagogika (poznámky zo všetkých prednášok)
92,3%
0,3 29x
Sociálna práca - metódy aplikovanej sociálnej práce
92,3%
0,4 37x
Rodina a syndróm CAN
92,2%
0,1 50x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: