Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Základy pedagogiky (Základné pojmy pedagogiky, Utváranie osobnosti, Úvod do štúdia soc. pedagogiky...)

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14196
Posledná úprava
26.07.2022
Zobrazené
2 445 x
Autor:
pufka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pojem pedagogiky:
-ant.Gr.(paidagógos- otrok, - dieťa svojho pána sprevádzal na cvičenie a do školy.)latinč.( paedagogus - nielen otrok sprievodca, ale učiteľ, vychovávateľ.)

Čo pedagogika vyjadruje?
P-ide o vzdelanie a výchovu detí. Veda o výchove detí a mládeže, je to formovanie osobností. Na základe rozvoja vied a techniky dochádza k prehľbeniu výchovy. Vznikol a v súčasnosti sa rozvíja nový pedagogický odbor - andragogika -pedagogika dospelých.

Predmet pedagogiky:
vychádza z chápania pedagogiky ako vedy o výchove človeka. Výchova je veľmi zložitý, spoločenský jav. Jeho jednotlivé časti zasahujú do viacerých oblastí vied o človeku a spoločnosti. Pedagogika musí skúmať aj javy, ktorými sa zaoberajú iné vedné odbory.
Predmetom pedagogiky sú:
-javy, ktoré prináležia vede o výchove, ktoré neskúma iná vedná disciplína. Je to problematika cieľa a obsahu výchovy, vymedzenie metód, foriem a ďalších prostriedkov, ktoré napomáhajú dosiahnutiu cieľa,
-javy, ktoré bezprostredne súvisia s výchovným procesom, ale sú predmetom skúmania aj iných vied. Sú to hlavne sociálne podmienky výchovy, biologický a psychosomat. vývoj osobnosti.
Antropologické hľadisko: P ako veda o človeku v situácii výchovy.
...

Kľúčové slová:

pedagogika

vzdelávanie

výchova

vyučovanie

edukácia

učenie

schopnosť

poznatky

vedomosti

zručnosti

žiak

učiteľ

rodina

osobnosť

sociálna pedagogika

pedagogická komunikácia

komunikáciaObsah:
 • Predmet pedagogiky
  Pramene pedagogiky
  Systém pedagogických vied
  Príbuzné vedy pedagogiky
  Základné pojmy pedagogiky
  1/ Výchova
  2/ Vzdelávanie
  3/ Vyučovanie
  4/ Edukácia
  5/ Učenie
  6/ Schopnosti
  7/ Poznatky
  8/ Vedomosti
  9/ Zručnosti
  10/ Návyk
  11/ Žiak
  Utváranie osobnosti
  Úvod do štúdia soc. pedagogiky
  Rodinné prostredie, výchova, sociálna pomoc v nich
  Školské prostredie z hľadiska sociálnej pedagogiky
  Sociálna a pedagogická komunikácia
  Metódy a techniky skúmania otázok sociálnej pedagogiky
  Sociálny pedagóg a jeho profesijné možnosti
  ...

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • odborná literatúra