Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
23 nových

Všeobecná vnútorná správa

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12131
Posledná úprava
24.09.2019
Zobrazené
3 897 x
Autor:
wildorchid
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Právna úprava: Zákon č.221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR.
Zákon sa týka obcí SR ako celku. V nadväznosti na Ústavu SR upravuje :
• v prvej časti: Územné usporiadanie
• v druhej časti : Správne usporiadanie
• v tretej časti: Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb
• v štvrtej časti: Spoločné a záverečné ustanovenie

Územné usporiadanie:
Územie SR je jednotné a nedeliteľné.
Na výkon správa sa vytvárajú územné celky a správne celky.

1. Samosprávnymi územnými celkami sú obce a vyššie územné celky /samosprávne kraje/
2. Územný obvod vyššieho územného celku je zhodný len s územným obvodom kraja.
3. Tento zákon definuje aj vojenské obvody, ktoré plnia funkciu samosprávneho orgánu ale aj orgánu štátnej správy / Záhorie, Lešť, Javorina a Valaškovce/ zák. č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.

Kľúčové slová:

štátne symboly

združovanie občanov

rodina

matrika

štátne občianstvo

volebné systémy

správa na mestských pohrebiskách

obecné pohrebiskáObsah:
 • Správne činnosti na úseku - územného a správneho členenia
  Štátne symboly
  Výkon správnych činností pri združovaní občanov
  Výklad zákona o rodine
  Výkon činnosti na úseku matrík a štátneho občianstva
  Volebné systémy
  Výkon správy na mestských a obecných pohrebiskách

Zdroje:
 • Ústava Slovenskej republiky č.460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR
 • Zákon č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve SR znení neskorších práv. predpisov
 • Zákon SNR č. 346/1990 Zb. O voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov