Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Výsledky vyhľadávania pre: zivotne prostredie

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 315   |   Strana 1 / 8


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Vypracovanie podnikateľského plánu vybraného podniku pre externé a interné účely
100,0%
0,8 12x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0%
0,4 29x
Regionálna ekonómia a rozvoj - Audit zdrojov obce Ťahanovce
100,0%
2,1 17x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť SR
100,0%
2,6 23x
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0%
0,2 192x
Metodika projektovania systémov automatického riadenia výrobno - energetických procesov
100,0%
0,3 0x
Postupnosť posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
100,0%
2,7 4x
Podnikateľský plán k predmetu Operačný manažment
99,7%
0,5 10x
Vplyv hutníckeho priemyslu na životné prostredie
99,7%
0,6 27x
Ekologická politika a porovnanie krajov na úrovni NUTSIII
99,3%
0,3 11x
Projekt o stave životného prostredia v regióne Horná Nitra
99,0%
14,9 16x
Rozdiel medzi postojmi a reálnym správaním ľudí k životnému prostrediu
99,0%
0,2 3x
Svahové pohyby na území Žilinského kraja
98,5%
0,8 3x
Stratégia rozvoja územia mesta Rožňava
98,2%
1,9 19x
Odpadové hospodárstvo a recyklácia
97,5%
6,3 37x
Vodné ekosystémy - stručná charakteristika vodných ekosystémov, ich členenie
96,9%
0,1 5x
Bardejov - životné prostredie
96,8%
1,6 4x
Získavanie informácii z oblasti starostlivosti o životné prostredie
96,8%
0,5 2x
Severské alvary (Manažment a ochrana ekosystémov)
96,8%
0,1 0x
Seminárna práca na predmet Ekologická politika
96,6%
0,1 12x
Ochrana životného prostredia
96,6%
0,1 8x
Ekonomické nástroje ochrany životného prostredia uplatňované v krajinách EÚ
96,6%
0,2 11x
Recyklácia automobilových baterií
96,4%
0,5 155x
Jadrová elektráreň a jej vplyv na životné prostredie
96,4%
0,1 25x
Výskumný ústav vodného hospodárstva
96,4%
0,4 1x
Trvalo udržatelný rozvoj
96,0%
0,3 5x
Súčasné trendy v recyklácii plastov
95,5%
1,6 4x
Znečisťovanie vodných tokov
94,9%
0,4 21x
Logistika a životné prostredie
94,9%
0,9 18x
Environmentálne manažérske systémy - Hodnotenie environmentálneho správania
94,5%
0,2 137x
Environmentálny fond
94,4%
0,2 8x
Tvorba životného prostredia
94,3%
3,8 8x
Hodnotenie kvality životného prostredia - vypracované otázky na skúšku
94,1%
1,3 16x
Biodegradovateľné plasty
93,5%
0,1 21x
Program odpadového hospodárstva SR
93,1%
0,1 5x
EIA - penzión v Starej Ľubovni
93,1%
0,3 67x
Ochrana a tvorba životného prostredia (OTŽP) - skúška
93,0%
0,1 7x
Vybrané kapitoly z národohospodárstva a hospodárskej politiky
92,9%
0,3 0x
Základy udržateľného poľnohospodárstva - otázky na skúšku
92,8%
0,1 20x
Geografická charakteristika regiónu Námestovo
92,6%
0,1 22x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana:
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko