Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Environmentálne manažérske systémy - Hodnotenie environmentálneho správania

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
126 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1279
Posledná úprava
29.06.2015
Zobrazené
3 086 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Abstrakt

Hodnotenie environmentálneho správania prináša organizáciám výhody, pokiaľ majú záujem o zlepšovanie a preukazovanie svojej environmentálnej výkonnosti. Hodnotenie environmentálneho správania je nástrojom environmentálneho manažérstva a je štandardizované normou STN EN ISO 14031. Poskytuje kvantifikované informácie o environmentálnom správaní sa organizácií. Použitím hodnotenia environmentálneho správania sa môžu zabezpečiť aj podmienky na registráciu podľa EMAS.
V príspevku je popísaná metodika tvorby procesu hodnotenia environmentálneho správania, oblasti použitia environmentálnych ukazovateľov, ktoré sú dôležitým prvkom pri plánovaní tohto procesu a výhody zavedenia hodnotenia environmentálneho správania v organizáciách. Cieľom experimentálnej časti bolo popísať a analyzovať fungovanie tohto procesu v modelovej organizácii, ktorá má zavedený systém environmentálneho manažérstva (SEM) a navrhnúť možnosti zlepšenia v hodnotení environmentálneho správania. Uvedené návrhy sa týkajú zavedenia ukazovateľov manažérskeho správania do procesu hodnotenia environmentálneho správania organizácie a vylúčenia sledovania niektorých relatívnych prevádzkových ukazovateľov z dôvodu možného skreslenia výsledkov pri vyhodnocovaní trendov.

Kľúčové slová:

enviromentálne manažérstvo

životné prostredie

globálne problémy

odpad

elektrická energia

plyn

separáciaObsah:
 • Abstrakt
  1. Úvod
  2. Hodnotenie environmentálneho správania
  3. Ukazovatele EPE
  4. Experimentálna časť - analýza procesu EPE v organizácii
  4.1 Návrhy na zlepšenie
  5. Záver
  Literatúra

Zdroje:
 • Sütőová A.: Diplomová práca: Hodnotenie environmentálneho správania sa organizácií ako nástroja environmentálneho manažérstva, TU Košice, 2005
 • Hřebíček J.: Environmentální indikátory a hodnocení environmentálního profilu v informačním systému EMS. In Životné prostredie, 1997, roč. 30, č. 5, s. 5 - 8
 • Pridavková M.: Environmentálne manažérstvo a hodnotenie environmentálneho správania. In Kvalita, 2004, roč. 4, č. 3, s. 31 - 34
 • STN ISO 14031: 1999. Environmentálne manažérstvo. Hodnotenie environmentálneho správania
 • Recommendation No 2003/532/ES. The commission of european communities of 10 July 2003 on guidance for the implementation of Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Concil allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) concerning the selection and use of environmental performance indikators
 • Virčíková E., Pálfy P.: Environmentálne manažérstvo : Teória a metodika. 1. vyd. 2001. ISBN 80-88896-15-0
 • Federal Environment Ministry., Fegeral Environment Agency.: A guide to corporate environmental indicators. Bonn/Berlin: 1997
 • Firemná dokumentácia