Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 280   projektov
4 nových

Výsledky vyhľadávania pre: globalizácia

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 187   |   Strana 1 / 5


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 11x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 117x
Globalizácia svetovej ekonomiky - seminárka
98,7%
0,7 39x
Svetové hospodárstvo a jeho vývojové tendencie
98,1%
0,3 11x
Seminárna práca na tému "Outsourcing"
98,0%
0,1 4x
Operatívny manažment výroby - skriptá
98,0%
1,1 21x
Podstata medzinárodného pohybu kapitálu, zahraničný kapitál a národné ekonomiky
97,9%
0,1 10x
Migrácia pracovných síl
95,8%
0,4 22x
Stavebníctvo a globalizácia
95,7%
0,5 10x
Seminárna práca na tému Vývoj manažmentu
95,4%
0,1 8x
Úvod do sociálnej politiky - skriptá
94,3%
0,4 7x
Sociálna práca - Hospice a paliatívna medicína
93,9%
0,1 0x
Potreba nových manažérskych zručností ako následok zmien prostredia
93,7%
0,1 2x
Národohospodárska politika - vypracované okruhy otázok z knihy Teória a prax hospodárskej politiky
93,6%
0,4 100x
Vypracované otázky - Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie
92,9%
0,4 7x
Vypracované otázky ku skúške z predmetu Národohospodárska politika
92,3%
0,4 5x
Komparácia verejných politík EU - vypracované otázky
92,3%
0,4 9x
Medzinárodný obchod (vypracované otázky na skúšku)
92,3%
0,2 61x
Národohospodárska politika - vypracované otázky na skúšku
92,3%
0,4 32x
Prednášky Národohospodárska politika - NHP (DF TUZVO)
92,3%
0,2 12x
McDonaldizácia spoločnosti
92,1%
0,1 35x
Otázky a odpovede z knihy Peniaze a bankovníctvo
92,0%
0,3 4x
Národohospodárska politika - poznámky zo zimného a letného semestra
92,0%
0,4 22x
Národohospodárska politika - vypracované otázky
91,8%
0,3 24x
Svetová ekonomika ako sociálno - ekonomický systém
91,3%
0,3 11x
Prednášky z predmetu Medzinárodný marketing
91,2%
0,5 42x
Štátnicové otázky z Teórie sociálnej práce
91,1%
0,2 153x
Prejavy globalizácie v sociálno-ekonomickom rozvoji ekonomík, tendencie a vplyv integračných procesov na budúci rozvoj ekonomík
91,1%
0,1 8x
Sociálna politika a jej miesto v spoločnosti - prednášky
90,9%
0,2 34x
Politika zamestnanosti - Príprava na skúšku
90,8%
0,1 37x
Medzinárodné daňové systémy - Medzinárodné účtovníctvo
90,5%
0,1 4x
Nové vplyvy zmien pracovného trhu na ľudské zdroje
90,4%
0,1 28x
Hospodárska politika a národné hospodárstvo - vypracované otázky
90,3%
0,2 44x
Premeny človeka a spoločnosti a ich dopad na výchovu
90,3%
0,1 46x
Globalizácia a postupové fázy globalizácie organizácií
90,2%
0,2 36x
Stratégia sociálno ekonomického rozvoja - poznámky z prednášok a prezentácií
89,7%
0,1 2x
Ekonomická teória - súhrn
89,5%
1,2 2x
Vypracované testy z makroekonómie
89,4%
0,4 5x
Globalizácia vo verejnej správe
89,4%
0,1 2x
Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja (poznámky a ťahák)
89,2%
0,1 50x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: