Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
0 nových

Výsledky vyhľadávania pre: globalizácia

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 200   |   Strana 1 / 5


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 12x
Voľný čas a záujmová činnosť stredoškolskej mládeže
100,0%
0,2 38x
Slovnaft - analýza marketingovej stratégie
98,8%
0,7 2x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 122x
Globalizácia svetovej ekonomiky - seminárka
98,7%
0,7 40x
Svetové hospodárstvo a jeho vývojové tendencie
98,1%
0,3 11x
Operatívny manažment výroby - skriptá
98,0%
1,1 22x
Seminárna práca na tému "Outsourcing"
98,0%
0,1 4x
Podstata medzinárodného pohybu kapitálu, zahraničný kapitál a národné ekonomiky
97,9%
0,1 11x
Migrácia pracovných síl
95,8%
0,4 23x
Stavebníctvo a globalizácia
95,7%
0,5 11x
Seminárna práca na tému Vývoj manažmentu
95,4%
0,1 8x
Úvod do sociálnej politiky - skriptá
94,3%
0,4 7x
Sociálna práca - Hospice a paliatívna medicína
93,9%
0,1 0x
Potreba nových manažérskych zručností ako následok zmien prostredia
93,7%
0,1 4x
Národohospodárska politika - vypracované okruhy otázok z knihy Teória a prax hospodárskej politiky
93,6%
0,4 103x
Vypracované otázky - Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie
92,9%
0,4 21x
Prednášky Národohospodárska politika - NHP (DF TUZVO)
92,3%
0,2 12x
Komparácia verejných politík EU - vypracované otázky
92,3%
0,4 9x
Národohospodárska politika - vypracované otázky na skúšku
92,3%
0,4 32x
Medzinárodný obchod (vypracované otázky na skúšku)
92,3%
0,2 61x
Vypracované otázky ku skúške z predmetu Národohospodárska politika
92,3%
0,4 9x
McDonaldizácia spoločnosti
92,1%
0,1 40x
Otázky a odpovede z knihy Peniaze a bankovníctvo
92,0%
0,3 4x
Národohospodárska politika - poznámky zo zimného a letného semestra
92,0%
0,4 25x
Národohospodárska politika - vypracované otázky
91,8%
0,3 24x
Podnikateľská etika - vypracované varianty testov
91,6%
0,2 10x
Svetová ekonomika ako sociálno - ekonomický systém
91,3%
0,3 11x
Prednášky z predmetu Medzinárodný marketing
91,2%
0,5 42x
Štátnicové otázky z Teórie sociálnej práce
91,1%
0,2 156x
Prejavy globalizácie v sociálno-ekonomickom rozvoji ekonomík, tendencie a vplyv integračných procesov na budúci rozvoj ekonomík
91,1%
0,1 8x
Sociálna politika a jej miesto v spoločnosti - prednášky
90,9%
0,2 34x
Politika zamestnanosti - Príprava na skúšku
90,8%
0,1 41x
Medzinárodné daňové systémy - Medzinárodné účtovníctvo
90,5%
0,1 4x
Nové vplyvy zmien pracovného trhu na ľudské zdroje
90,4%
0,1 28x
Hospodárska politika a národné hospodárstvo - vypracované otázky
90,3%
0,2 47x
Premeny človeka a spoločnosti a ich dopad na výchovu
90,3%
0,1 46x
Manažment, teória a prax manažmnentu
90,2%
0,1 32x
Globalizácia a postupové fázy globalizácie organizácií
90,2%
0,2 36x
Všeobecná ekonomická teória 1 - makroekonómia
90,2%
0,7 4x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: