Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 569   projektov
6 nových

Výsledky vyhľadávania pre: globalizácia

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 207   |   Strana 1 / 6


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Súčasný stav a vývoj metód strategického manažmentu
100,0%
0,4 9x
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 13x
Voľný čas a záujmová činnosť stredoškolskej mládeže
100,0%
0,2 38x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 131x
Slovnaft - analýza marketingovej stratégie
98,8%
0,7 2x
Globalizácia svetovej ekonomiky - seminárka
98,7%
0,7 42x
Svetové hospodárstvo a jeho vývojové tendencie
98,1%
0,3 12x
Seminárna práca na tému "Outsourcing"
98,0%
0,1 4x
Operatívny manažment výroby - skriptá
98,0%
1,1 24x
Podstata medzinárodného pohybu kapitálu, zahraničný kapitál a národné ekonomiky
97,9%
0,1 11x
Ekonomický vývoj Francúzska
96,5%
0,5 9x
Migrácia pracovných síl
95,8%
0,4 25x
Stavebníctvo a globalizácia
95,7%
0,5 11x
Seminárna práca na tému Vývoj manažmentu
95,4%
0,1 8x
Organizačné správanie (komplet ťahák z knihy Organizačné správanie)
94,8%
0,4 9x
Úvod do sociálnej politiky - skriptá
94,3%
0,4 7x
Sociálna práca - Hospice a paliatívna medicína
93,9%
0,1 1x
Potreba nových manažérskych zručností ako následok zmien prostredia
93,7%
0,1 5x
Národohospodárska politika - vypracované okruhy otázok z knihy Teória a prax hospodárskej politiky
93,6%
0,4 106x
Vypracované otázky - Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie
92,9%
0,4 37x
Medzinárodné podnikanie a manažment - zdôvodnenie a súšasné trendy
92,6%
1,4 0x
Vypracované otázky ku skúške z predmetu Národohospodárska politika
92,3%
0,4 10x
Medzinárodný obchod (vypracované otázky na skúšku)
92,3%
0,2 66x
Komparácia verejných politík EU - vypracované otázky
92,3%
0,4 9x
Národohospodárska politika - vypracované otázky na skúšku
92,3%
0,4 32x
Prednášky Národohospodárska politika - NHP (DF TUZVO)
92,3%
0,2 13x
Medzinárodné organizácie v procese globalizácie, predstavitelia globalizácie
92,3%
0,1 40x
Charakteristika hospodárskej politiky a národného hospodárstva
92,3%
0,1 4x
McDonaldizácia spoločnosti
92,1%
0,1 41x
Národohospodárska politika - poznámky zo zimného a letného semestra
92,0%
0,4 26x
Otázky a odpovede z knihy Peniaze a bankovníctvo
92,0%
0,3 4x
Národohospodárska politika - vypracované otázky
91,8%
0,3 24x
Podnikateľská etika - vypracované varianty testov
91,6%
0,2 10x
Svetová ekonomika ako sociálno - ekonomický systém
91,3%
0,3 11x
Prednášky z predmetu Medzinárodný marketing
91,2%
0,5 44x
Štátnicové otázky z Teórie sociálnej práce
91,1%
0,2 159x
Prejavy globalizácie v sociálno-ekonomickom rozvoji ekonomík, tendencie a vplyv integračných procesov na budúci rozvoj ekonomík
91,1%
0,1 8x
Sociálna politika a jej miesto v spoločnosti - prednášky
90,9%
0,2 36x
Politika zamestnanosti - Príprava na skúšku
90,8%
0,1 49x
Medzinárodné daňové systémy - Medzinárodné účtovníctvo
90,5%
0,1 4x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: