Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Vypracované otázky - Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
57 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47119
Posledná úprava
19.03.2018
Zobrazené
1 771 x
Autor:
Linda7654
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vývoj internacionalizácie hospodárskeho života vznik medzinárodného podnikania. Historický vývoj nadnárodných spoločností a mechanizmus ich fungovania.

Vývoj internacionalizácie hospodárskeho života
Internacionalizácia - je proces zvyšovania vplyvu firiem pri medzinárodných činnostiach v ďalšom období. Vytváranie transakcií s firmami v iných krajinách.
Trhové vzťahy - v ekonomikách sa rozvíjali smerom do:
- hĺbky na úrovni jednotlivých národných ekonomík
- šírky a postupne presahovali rámec národných ekonomík a rozvíjali sa
- až nadobudli celosvetovú dimenziu a sformovalo sa svetové hospodárstvo
Historicky sa presadzuje tendencia k prehlbovaniu, ale aj k bariéram internacionalizácie (vojny, recesie a pod.).

Kľúčové slová:

medzinárodný manažment

medzinárodné podnikanie

firemná kultúra

globalizácia

priame zahraničné investície

partnerstvá

joint ventures

strategické aliancie

internacionalizácia

interdependenciaObsah:
 • 1. Vývoj internacionalizácie hospodárskeho života vznik medzinárodného podnikania. Historický vývoj nadnárodných spoločností a mechanizmus ich fungovania.
  2. Medzinárodné podnikanie - podstata, príčiny vzniku a formy realizácie. Motívy investorov a dôsledky vstupu zahraničného kapitálu
  3. Formy medzinárodného podnikania a vstupu na zahraničný trh (zahraničné investície - priame a nepriame, joint ventures, strategické aliancie a pod.)
  4. Teoretické aspekty a praktická realizácia priamych zahraničných investícií
  5. Výhody a nevýhody medzinárodného podnikania a vplyv medzinárodného podnikania na funkčné oblasti. Riziká v medzinárodnom podnikaní
  6. Eliminácia rizík v medzinárodnom podnikaní a formy financovania medzinárodného podnikania
  7. Podstata a význam medzinárodného manažmentu a podnikania, manažéri a medzinárodné pracovné prostredie.
  8. Medzinárodný strategický manažment, medzinárodné podnikateľské stratégie, základné zdroje rastových stratégií
  9. Medzinárodná strategická orientácia a strategické rozhodovanie v medzinárodnom podnikaní. Metódy strategického rozhodovania a medzinárodné podnikanie.
  10. Manažment v medzinárodnom podniku (podstata organizačnej štruktúry jej rozdelenie, informačná, personálna a finančná politika)
  11. Medzinárodný manažment ľudských zdrojov, úloha riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v medzinárodne činnom podniku, zodpovednosť manažérov ľudských zdrojov za zvyšovanie motivácie, efektivity a zlepšenie výkonnosti.
  12. Medzinárodná podnikateľská etika, jej podstata a význam. Historický vývoj a medzinárodná podnikateľská etika. Sociálna zodpovednosť medzinárodných podnikov.
  13. Aspekty kultúry v medzinárodnom manažmente, kultúra v medzinárodnom manažmente, firemná kultúra a jej funkcia, rôzne prístupy k vysvetleniu kultúry.
  14. Globalizácia a jej vplyv na medzinárodné podnikanie. Nadnárodné spoločnosti a ich význam vo svetovej ekonomike, podstata nadnárodných spoločností, proces internacionalizácie činností

Zdroje:
 • poznámky na skúšku