Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Medzinárodné organizácie v procese globalizácie, predstavitelia globalizácie

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
45 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13028
Posledná úprava
07.10.2020
Zobrazené
1 189 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Marginalizácia národnostných, hospodárskych a rasových individualít jednotlivých suverénnych štátov na úkor ich vzájomného zbližovania sa a spoločného smerovania. Charakteristická pri tom je po hospodársko-ekonomickej stránke snaha o prebudenie a rast ekonomiky u hospodársky slabších krajín a ich prispôsobenie svetovému štandardu, udávanému hospodársky silnými a rozvinutými štátmi.
Po spoločenskej stránke je zasa charakteristické obmedzovanie protekcionárskych snáh jednotlivých štátov, ich zbližovanie a snaha o čo najintenzívnejšie vzájomné priateľstvo a spoluprácu. Znamená veľmi intenzívne rozvíjanie komunikácií, vzájomného prepájania doteraz oddelených častí sveta, ako aj rapídny rozvoj informačných technológií a ich masová dostupnosť.
Proces, ktorého cieľom je zasiahnuť všetky časti sveta a vo všetkých štátoch vytvoriť rovnaké podmienky, prispôsobiť kompletne celý právny systém štandardu krajín s rozvinutým demokratickým systémom. V konečnom dôsledku sa majú vo všetkých krajinách vytvoriť rovnaké podmienky pre život, s dôrazom na demokratický politický systém a na dodržiavanie ľudských práv.
...

Kľúčové slová:

globalizácia

banka

svetová banka

medzinárodný menový fond

MMF

organizácia spojených národov

OSN

Severoatlantický pakt

NATO

WTO

OECD

obchod

politika

ekonomikaObsah:
 • 1. Globalizácia
  1.1 Predstavitelia globalizácie
  2. Svetová banka
  2.1 Ciele a úlohy Svetovej banky
  2.2 Štruktúra Svetovej banky
  3. Medzinárodný menový fond
  3.1 Ciele a úlohy Medzinárodného menového fondu
  3.2 Organizačná a finančná štruktúra MMF
  4. Organizácia spojených národov - OSN
  4.1 Ciele a zásady
  4.2 Orgány OSN
  5. Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO)
  6. Svetová obchodná organizácia - World Trade Organization (WTO)
  6.1 Základné ciele a princípy
  6.2 Riadiaci orgán
  6.3 Členstvo SR vo WTO
  7. OECD
  7.1 Čo pre nás znamená členstvo v OECD

Zdroje:
 • Soros, G.: O Globalizácii (Ako funguje globálny kapitalizmus a ako ho zlepšiť), Kalligram, BA, 2002