Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Komparácia verejných politík EU - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8077
Posledná úprava
23.01.2018
Zobrazené
3 042 x
Autor:
bimbulka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vysvetlite ako determinuje(vymedzuje) fenomén globalizácie verejnej politiky jednotlivých krajín EÚ? Pokúste sa vymedziť alternatívy, prostredníctvom ktorých by bolo možné eliminovať negatívne externality tohto fenoménu.
» Verejná politika sa snaží nachádzať nové odpovede na moderné spoločenské problémy,
» Globalizácia sa považuje za najdôležitejší determinant verejnej politiky, táto determinácia súvisí najmä s s otázkou účinnosti formulovania, implementovania, a evaluovania VP v danom celku čím sa vytvára silný tlak na súčasných aktérov VP v jednom z najzásadnejších problémov - nedostatočná kapacita vládnutia tradičných národných štátov
» Globalizácia spôsobuje prerozdelenie moci od demokraticky zvolených vlád štátov v prospech nadnárodných spoločností rôzneho charakteru, od verejného k súkromnému sektoru
» Štáty si síce udržujú svoju suverenitu, no ekonomické subjekty svojim požiadavkami ovplyvňujú vlády jednotlivých štátov tak, aby boli pravidlá hry formulované v prospech najväčších vlastníkov kapitálu

Kľúčové slová:

Globalizácia

Verejné politiky Nórska

Írsko

Švajčiarska referendová demokracia

Pakt stability a rastu

Národný plán zavedenia euraObsah:
 • 1. Vysvetlite ako determinuje(vymedzuje) fenomén globalizácie verejnej politiky jednotlivých krajín EÚ? Pokúste sa vymedziť alternatívy, prostredníctvom ktorých by bolo možné eliminovať negatívne externality tohto fenoménu.
  2. Aké dôvody viedli Nórov k odmietnutiu členstva ich krajiny v Európskej únii a akým spôsobom podľa Vás determinuje nečlenstvo Nórska v EÚ charakter jeho verejných politík?
  3. V čom spočíva špecifickosť Švajčiarskej referendovej demokracie v rámci realizácie verejnej politiky?
  4. Akým spôsobom a prečo determinuje(vymedzuje) verejné politiky štátov EÚ Pakt stability a rastu? Uveďte rozdielne prístupy rôznych krajín v tejto súvislosti.
  5. Charakterizujte národný plán zavedenia Eura v Slovenskej republike a vysvetlite ako determinuje verejné politiky nových členských štátov EÚ ich snaha vstúpiť do Európskej menovej únie a prejsť na spoločnú európsku menu Euro?
  6. Akým spôsobom a prečo determinuje verejné politiky štátov EU Lisabonská agenda. Vysvetlite prečo a ako bola revidovaná a charakterizujte základné ciele a prostriedky národnej Lisabonskej stratégie Slovenskej republiky.
  6. Ktoré sú podľa Vás silné a slabé prvky verejnej politiky Írska a prečo?
  7. Ktoré sú podľa Vás silné a slabé prvky verejnej politiky Fínska a prečo?