Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Ekonomická teória (mikroekonomická a makroekonomická teória)

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
2,1 MB
Jazyk
iný
ID projektu
47889
Posledná úprava
12.04.2021
Zobrazené
99 x
Autor:
tresciapecen
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ekonomické myslenie sa začalo Xenofónom, Platónom a Aristotelom a pokračovalo v učení scholastikov, z ktorých najvýznamnejším predstaviteľom bol Tomáš Akvínsky.

1 MERKANTILIZMUS

Vyvíjal sa od 16.stor. do polovice 18. stor.
K rozšíreniu merkantilizmu prispel najmä rozmach obchodu založeného na peniazoch a drahých kovoch. Cieľom merkantilistickej hospodárskej politiky bola bohatá, hospodársky vyspelá krajina.
Za hlavný zdroj bohatstva sa pokladal zahraničný obchod. ktorý do krajiny zabezpečoval prílev drahých kovov.Vývoz drahých kovov z krajiny bol pritom zväčša zakázaný a štát uplatňoval prísne hospodárske opatrenia voči domácim aj cudzím obchodníkom. Zameriavali sa na podporu manufaktúrnej výroby. Považoval ju za hlavný zdroj zväčšovania bohatstva krajiny.
Predstaviteľom merkantilizmu vo VB bol Thomas Mun, a vo Francúzsku J.B. Colbert.
Predstaviteľmi politiky merkantilizmu u nás za čias Rakúsko-Uhorska boli Mária Terézia a jej syn Jozef II.

2 FYZIOKRATIZMUS

Znamená uznávanie nadvlády prírody. Vznikol ako reakcia na merkantilizmus v druhej tretine 18. stor. vo Francúzsku. Za hlavný zdroj bohatstva pokladal pôdu a poľnohospodársku výrobu.
Zdrojom všetkého bohatstva krajiny je poľnohospodárska výroba, pretože je jedinou produktívnou prácou, čiže prácou, ktorá znásobuje výrobné náklady. Iba táto práca vytvára čistý produkt. Všetky ostatné práce pokladali za neproduktívne.
Predstaviteľmi fyziokratizmu boli F.Quesnay , A.R. Turgot.
...

Kľúčové slová:

ekonómia

ekonomická teória

ekonomická veda

ekonomické zákony

globalizácia

trh

trhový systém

dopyt

ponuka

cena

fiškálna politika

monetárna politika

kapitál

medzinárodný obchodObsah:
 • VZNIK A VÝVOJ EKONOMICKEJ VEDY
  VYMEDZENIE PREDMETU SKÚMANIA EKONÓMIE A VEDECKÉ METÓDY A NÁSTROJE EKONOMICKEJ ANALÝZY
  ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ A PREDPOKLADY FUNGOVANIA EKONOMIKY, EKONOMICKÉ ZÁKONY
  EKONÓMIA NOVEJ EKONOMIKY V PROCESE GLOBALIZÁCIE
  TRH A TRHOVÝ SYSTÉM V NOVEJ EKONOMIKE
  TRHOVÝ MECHANIZMUS, DOPYT, PONUKA A ROVNOVÁŽNA CENA
  ELASTICITA DOPYTU A PONUKY
  ...
  FIŠKÁLNA POLITIKA
  MONETÁRNA POLITIKA - CIELE A NÁSTROJE
  VPLYV MONETÁRNEJ A FIŠKÁLNEJ POLITIKY NA AGREGÁTNY DOPYT A AGREGÁTNU PONUKU
  HOSPODÁRSKO POLITICKÝ MIX - PODSTATA HOSPODÁRSKOPOLITICKÉHO MIXU
  MEDZINÁRODNÝ OBCHOD, MEDZINÁRODNÝ POHYB TOVAROV, SLUŽIEB A KAPITÁLU
  MECHANIZMUS MENOVÝCH KURZOV A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
  MEDZINÁRODNÁ EKONOMICKÁ INTEGRÁCIA A GLOBALIZÁCIA - VYMEDZENIE POJMU EKONOMICKÁ INTEGRÁCIA