Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Výsledky vyhľadávania pre: matematika

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 443   |   Strana 1 / 12


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Matematika
100,0%
0,7 10x
Teória účtovníctva a jej vzťah k účtovnej praxi - aplikovaná matematika
98,0%
0,2 27x
Algoritmická matematika 1
96,2%
1,1 17x
Číselné obory - Matematika 1 - skriptá
95,9%
0,8 47x
Skriptá z Matematiky 1
95,7%
9,7 75x
Matematická analýza I
95,5%
6,0 15x
Skriptá z predmetu Matematická logika
94,3%
0,7 199x
Komparácia školského systému na Slovensku a vo vybranej zahraničnej krajine
94,0%
4,2 18x
Využitie informačnej technológie vo výuke na základných školách - predmet matematika
92,8%
0,1 1x
Základy systémových modelov, systémové modely v mechatronike, digitálna logika
92,6%
2,3 1x
Pojem matice, základné operácie s maticami, determinant matice
92,5%
0,1 5x
Matematika, fyzika, kinematika, tuhé teleso, tekutiny, energia (prednášky)
92,3%
1,4 7x
Transmisný mechanizmus menovej politiky Dopyt po peniazoch na Slovensku
92,3%
1,0 1x
Matematika 1 - materiály ku skúške, vypracované otázky
92,3%
0,7 21x
Časovo-tematický plán pre 3. ročník
92,3%
0,1 569x
Vypracované štatnicové otázky na Finančný manažment
92,3%
2,8 13x
Strojnícke tabuľky (4. prepracované a doplnené vydanie)
92,3%
20,3 75x
Numerická matematika - zadanie
92,2%
0,2 143x
Matematika - štátnicové otázky (sčítanie prirodzených čísel, vzájomné polohy geometrických útvarov v priestore)
91,6%
0,7 9x
Komplexné čísla, polynómy, algebrické rovnice
91,4%
0,2 9x
Pravdepodobnosť a matematická štatistika
90,8%
0,4 74x
Matematika - vypracované otázky ( + príklady na skúšku)
90,8%
0,1 15x
Komplexné čísla, polynómy, algebrické rovnice
90,6%
0,7 28x
Matematika 1 prednášky (teória a príklady)
90,5%
0,6 35x
Matematika - logika a teória množín, funkcie, limity, derivácie, neurčitý integrál
90,3%
0,2 16x
Goniometrické funkcie a ich použitie v trigonometrii a v matematických úlohách
90,0%
1,8 8x
Matematika - teória vo forme ťaháka
90,0%
0,2 129x
Matematika 1 - Elementárny kalkulus
89,3%
0,4 2x
Zhrnutie z prednášok - Finančná a poisťovacia matematika
89,3%
0,6 8x
Aplikovaná matematická analýza
89,2%
1,4 90x
Aktuárska matematika - skriptá
89,2%
5,7 5x
Algebra a diskrétna matematika
89,2%
0,4 4x
Matematika A - teória (Funkcia jednej reálnej premennej, Postupnosti, Limity funkcie...)
89,2%
0,1 61x
Matematika pre stredné školy
88,9%
1,1 27x
Matematika II - integrály, diferenciálne rovnice, diferenciálna geometria
88,9%
0,8 134x
Špeciálno - pedagogické orientačné vyšetrenie špecifických vývinových porúch učenia pre I. stupeň ZŠ
88,8%
0,2 53x
Matematika 1 - riešené a neriešené príklady
88,7%
3,0 179x
Finančná a poisťovacia matematika - súhrn vo forme prezentácie
88,6%
0,6 17x
Matematika, funkcie, rovnice - ťahák
88,1%
0,1 5x
Numerické metódy (učebné texty)
88,0%
0,1 4x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: