Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 881   projektov
5 nových

Výsledky vyhľadávania pre: makroekonómia

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 238   |   Strana 1 / 6


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0%
0,1 6x
Vybrané skúsenosti kohéznej politiky Európskej únie pre Slovensko
100,0%
0,8 6x
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0%
0,4 19x
Výkonnosť ekonomiky Slovenska v meraní HDP, vývoj nominálneho a reálneho HDP (Makroekonómia)
100,0%
0,6 109x
Základy ekonómie a ekonomiky (študijný materiál na skúšku)
100,0%
0,2 48x
Národohospodárska politika - vypracované otázky ku skúške
100,0%
0,3 33x
Vypracované štátnicové otázky z Mikroekonomie a Makroekonomie
99,8%
0,2 32x
Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia
98,9%
7,6 6x
Makroekonómia pre bezpečnostný manažment
97,8%
0,8 59x
Vývoj nezamestnanosti na Slovensku
97,5%
0,3 7x
Makroekonomická analýza akciového trhu a jej využitie v SR
97,4%
0,4 5x
Zahranično-obchodná politika vo vybraných štátoch EÚ
97,3%
0,4 3x
Makroekonómia - Bankový systém SR
97,3%
0,1 5x
Hospodársky vývoj Švajčiarska za posledných 5 rokov
96,3%
0,1 9x
Makroekonomické ukazovatele a ich dopad na ekonomický vývoj SR
96,2%
0,4 5x
Meranie a vyjadrovanie výkonnosti ekonomiky
95,2%
0,1 20x
Makroekonómia + Kniha zo všetkymi témami
94,2%
3,0 4x
Definícia Inflácie
94,1%
0,1 2x
Mikroekonómia I - prezentácie, skriptá, poznámky, ťaháky, testy, príklady
93,7%
7,0 88x
Spotreba, úspory, investície, ekonomický rast
93,6%
0,1 8x
Ekonomické teórie (Historická škola, Rakúska škola, Ranný merkantilizmus, Karol Marx...)
93,5%
0,4 7x
Poznámky z prednášok (Vývoj MMS, Dôchodky, Index cien výrobcov PPI, Deflátor HDP...)
93,3%
0,2 30x
Modely ekonomického rastu
93,1%
1,8 4x
Makroekonómia - pomôcka (ťahák), zadanie skúšky a vypracované otázky
93,0%
0,1 20x
Vplyv vybraných makroekonomických ukazovateľov vo vybraných krajinách
93,0%
0,1 8x
Makroekonómia - Makroekonomické ukazovatele / agregáty pre meranie výkonnosti ekonomiky
92,6%
0,4 14x
Vypracované testové otázky + rodokmeň ekonómie
92,5%
0,1 94x
Výkonnosť ekonomiky meraná v HDP. Vývoj nominálneho a reálneho produktu v rokoch transformácie ekonomiky Slovenska.
92,3%
0,2 8x
Makroekonómia - prednášky, materiály na skúšku, skriptá
92,3%
1,0 41x
Makroekonómia - Inflácia a jej vplyv na spoločnosť
92,3%
0,5 50x
Vypracované otázky ku skúške z Národnohospodárskej politiky
92,3%
0,3 61x
Makroekonomické ukazovatele, agregáty pre meranie výkonnosti ekonomiky
92,3%
2,6 10x
Vypracované otázky k ekonomickej časti štátnej bakalárskej skúšky
92,3%
1,0 26x
Možnosti využitia dane z príjmu k stimulácií daňových subjektov
92,3%
0,4 3x
Odvetvová štruktúra národného hospodárstva
92,1%
0,1 8x
Dejiny ekonomických teórií - učebná pomôcka
92,1%
0,3 18x
Makroekonómia - aktuálne vypracované otázky
91,9%
2,3 16x
John Maynard Keynes
91,7%
2,4 16x
Hodnotenie makroekonomických ukazovateľov v SR a vybraných makroekonomických ukazovateľov v Španielsku
91,6%
0,2 4x
PASPORT Orange a.s. + prezentácia .ppt práce
91,4%
0,7 14x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: