Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Vypracované testové otázky + rodokmeň ekonómie

«»
Prípona
.zip
Typ
testy
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47880
Posledná úprava
06.04.2021
Zobrazené
21 x
Autor:
vendelin.jahoda
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky z testov -predmet: Všeobecná ekonomická teória 1 a 2.

Firma STAV dosiahla v roku 2018 stratu v objeme 150 000 €. Tento údaj patrí do:
a) pozitívnej ekonómie,
b) endogénnej ekonómie,
c) relatívnej ekonómie,
d) makroekonómie,
e) žiadna z odpovedí nie je správna

2. Adam Smith bol stúpencom koncepcie:
a) ktorá hlása nevyhnutnosť regulovania daní
b) hospodárskeho liberalizmu
c) protekcionizmu
d) štátnych zásahov
e) žiadna z odpovedí nie je správna

3. Mikroekonómia skúma:
a) správanie jednotlivých ekonomických subjektov, z ktorých sa skladá národné hospodárstvo
b) fungovanie ekonomiky ako celku
c) ciele firmy a postupy vedúce k maximalizácii ich zisku
d) racionálne správanie spotrebiteľov
e) žiadna z odpovedí nie je správna
...

Kľúčové slová:

ekonómia

všeobecná ekonomická teória

Smith

mikroekonómia

ekonomika

makroekonómia

výroba

ponuka

dopyt

spotrebiteľ

dôchodok

kapitál

rentaObsah:
 • Adam Smith bol stúpencom koncepcie:
  Mikroekonómia skúma:
  Efektívna ekonomika je tá, ktorá:
  Podľa princípu „neviditeľnej ruky“ platí, že:
  Zákon vzácnosti hovorí o tom, že:
  Makroekonómia analyzuje:
  Postupným zvyšovaním jedného výrobného faktora pri nemennosti ostatných sa začne prejavovať:
  Merkantilizmus je prvou ucelenou koncepciou, ktorá vysvetľuje fungovanie trhovej ekonomiky a za hlavný zdroj bohatstva považuj:
  Ekonomické zákony sú zákony:
  ...
  Európska centrálna banka plní hlavnú úlohu:
  Pod termínom označujúcim Svetovú banku vystupuje:
  Autorom teórie komparatívnych výhod je:
  Medzinárodný menový fond má základnú funkciu:
  Európska investičná banka je:
  Svetová obchodná organizácia (WTO) je:
  Forma makrointegrácie colná únia znamená:
  Eurozónu tvoria:
  Aká mena bola predchodcom Eura?
  Na meranie stupňa otvorenosti ekonomiky sa používa viacero ukazovateľov. Jedným z najčastejších je:

Zdroje:
 • testy
 • prednášky
 • poznámky