Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
9 nových

Definícia Inflácie

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46639
Posledná úprava
02.05.2016
Zobrazené
734 x
Autor:
michal.pichnarcik
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podľa výsledkov viacerých empirických štúdií sú obdobia inflácie zvyčajne spojené s rýchlym rastom peňažnej zásoby. V trhovej ekonomike sa ceny tovarov a služieb kedykoľvek menia. Ceny tovarov a služieb rastú, potom zasa klesajú. O inflácii hovoríme vtedy, keď dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb. Znamená to, že za jedno euro sa toho dá kúpiť menej ako v minulosti, resp. euro má menšiu hodnotu ako kedysi. Ceny produktov, ktoré nás stoja viac peňazí (napríklad voda), sú pri výpočte priemerného rastu cien dôležitejšie ako ceny produktov, ktoré nás stoja menej (napríklad cukor alebo poštové známky). Každý z nás míňa peniaze na niečo iné. Na základe nákupných zvyklostí všetkých domácností sa určuje pri meraní inflácie váha rôznych produktov a služieb. „Všetky tovary a služby spotrebované domácnosťami počas roka predstavujú tzv. „kôš“. Každý produkt v koši má vlastnú cenu, ktorá sa môže časom meniť. Porovnaním celkovej ceny koša v určitom mesiaci s jeho cenou v rovnakom mesiaci pred rokom získame ročnú mieru inflácie.“(4)

Kľúčové slová:

inflácia

ekonomika

makroekonómia

mikroekonómia

deflácia

peniaze

financie

tovary

služby

dopyt

ponukaObsah:
 • Obsah
  1 Inflácia - základné teoretické prístupy k jej definovaniu -3-
  1.1 Všeobecné delenie inflácie -4-
  2 Definícia inflácie podľa Judity Táncošovej -5-
  2.1 Členenie inflácie podľa J. Táncošovej -6-
  2.2 Meranie inflácie podľa J. Táncošovej -8-
  3 Definícia inflácie podľa j. Lysého -9-
  3.1 Meranie inflácie podľa J. Lysého -9-
  3.2 Delenie inflácie podľa J. Lysého -10-
  4 Porovnanie -12-
  Zoznam použitej literatúry -13-
  Zoznam použitých tabuliek a grafov -13-

Zdroje:
 • Použitá literatúra
 • 1. LISÝ, Ján a kolektív. Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava: IURA EDITION, 2007. 450 s. ISBN 978- 80-8078-164-4.
 • 2. HOLMAN, Robert. Ekonomie. Praha: C.H. Beck, 2002. 543 s. ISBN 80-7179-891-6.
 • 3. BEŇOVÁ, Elena a kolektív. Financie a mena. Bratislava: IURA EDITION, 2007. 198 s. ISBN 80-8078-031-5.
 • 4. http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/hicp/html/index.sk.html
 • 5. TÁNCOŠOVÁ, J. Inflácia. 2. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2005. ISBN 80-8078-044-7, str. 11 - 13
 • 6. TÁNCOŠOVÁ, J. Inflácia. 2. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2005. ISBN 80-8078-044-7, str. 11
 • 7. TÁNCOŠOVÁ, Judita. Makroekonómia 4. Inflácia, 2. prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2005. 43 - 44 s. ISBN 80-8078-044-7
 • 8. TÁNCOŠOVÁ, 2000, s. 18.
 • 9. TÁNCOŠOVÁ, 2000, s. 21
 • 10. TÁNCOŠOVÁ, J. Inflácia. 2. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2005. ISBN 80-8078-044-7, str. 58 - 68
 • 11. LISÝ, Ján a kolektív. Dejiny ekonomických teórií. . Bratislava: IURA EDITION, 2003. 262 s.
 • 12. LISÝ, J. Makroekonómia 1. Bratislava: IURA EDITION, 2005. 445 s.
 • 13. LISÝ, J. a kol. Ekonómia v novej ekonomike, 2. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2007. ISBN 978-80- 8078-164-4, str. 454
 • 14. LISÝ, Ján a kolektív. Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava: IURA EDITION, 2007. 455 s. ISBN 978- 80-8078-164-4.
 • 15. LISÝ, Ján a kolektív. Dejiny ekonomických teórií. . Bratislava: IURA EDITION, 2003. 374 s.
 • 16. LISÝ, Ján a kolektív. Dejiny ekonomických teórií. . Bratislava: IURA EDITION, 2003. 374 s.
 • Zoznam tabuliek a grafov:
 • 1. Obrázok č. 1 Inflácia ťahaná dopytom - TÁNCOŠOVÁ, Judita. Makroekonómia 4. Inflácia, 2. prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2005. 34 s. ISBN 80-8078-044-7
 • 2. Obrázok č.2 Inflácia tlačená nákladmi - - TÁNCOŠOVÁ, Judita. Makroekonómia 4. Inflácia, 2. prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2005. 34 s. ISBN 80-8078-044-7
 • 3. Tabuľka 1 Položky spotrebného koša - Vlastné spracovanie podľa LISÝ, Ján a kolektív. Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava: IURA EDITION, 2007. 455 s. ISBN 978- 80-8078-164-4.