Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 540   projektov
1 nových

Výsledky vyhľadávania pre: drogy

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 156   |   Strana 1 / 4


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Taktické zásady pri výkone prehliadky dopravného prostriedku
99,5%
0,1 2x
Harm reduction v Slovenskej a Českej republike
99,4%
0,1 6x
Drogové závislosti a ich prevencia - ročníková práca, prezentácia a dotazník
98,7%
0,1 24x
Patologické hráčstvo - Sociálna patológia
98,6%
0,1 52x
Drogová problematika, prevencia
97,1%
0,1 13x
Dôvody užívania drog u mládeže
96,9%
7,7 93x
Drogy a drogové závislosti
96,3%
3,9 20x
Drogy a drogová závislosť
96,2%
0,2 67x
Drogy ako spoločenský problém
95,7%
0,1 38x
Seminárna práca na tému Drogy
95,4%
0,2 94x
Výchovné problémy v súčasnej spoločnosti - Drogová závislosť
94,8%
0,1 148x
Drogová problematika- ročníková práca
93,8%
0,1 248x
Alkoholizmus ako jedna z drogových závislostí
92,7%
0,1 170x
Marketingový výskum - účinnosť prednášok neziskovej organizácie Proti drogám
92,7%
0,3 22x
Agresívne správanie u detí a mládeže
91,9%
0,1 3x
Drogová závislosť u študentov stredných škôl
91,4%
1,0 34x
Výchovné problémy v súčasnej spoločnosti - alkoholizmus
91,1%
0,1 46x
Kriminalita mládeže
91,1%
0,1 68x
Sociálno-patologické javy v školskom prostredí
90,5%
0,6 155x
Drogová závislosť - liečba užívateľa drog v SR za r. 2004
90,3%
0,4 17x
Projekt prevenčnej práce
90,1%
0,1 7x
Biológia mládeže, školská hygiena a drogová závislosť
89,7%
0,1 14x
Alkoholizmus
89,1%
0,1 23x
Topenie, intoxikácia a drogové závislosti
89,1%
13,7 0x
Drogy a ich vnímanie
89,0%
0,2 9x
Stredoškolská mládež a drogy
88,9%
1,0 2x
Marihuana
88,8%
0,3 6x
Príčiny užívania drog u detí
88,5%
0,1 3x
Toxicita návykových látok
87,8%
0,1 6x
Vplyv správania na zdravie - možnosti prevencie so zreteľom na drogové závislosti
87,3%
0,2 4x
Drogová prevencia
87,2%
0,2 58x
Drogy - seminárna práca
87,1%
0,1 19x
Drogy a spoločnosť
86,9%
0,1 13x
Seminárna práca na tému Mládež a drogy
86,7%
0,2 343x
Sociálna práca s drogovo závislými
86,7%
0,1 42x
Psychológia (dotazník)
86,2%
0,2 8x
Prípadová štúdia z kriminalistickej techniky - toxikológia
85,2%
0,4 6x
Drogové závislosti a ich sociálny dopad na rodinu
84,7%
0,1 28x
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s hepatitídou typu C u abstinujúcich drogovo závislých
84,6%
2,6 74x
Skriptá zo sociálnej patológie
84,0%
1,4 7x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: