Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových

Výsledky vyhľadávania pre: drogy

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 161   |   Strana 1 / 5


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Taktické zásady pri výkone prehliadky dopravného prostriedku
99,5%
0,1 7x
Harm reduction v Slovenskej a Českej republike
99,4%
0,1 7x
Drogové závislosti a ich prevencia - ročníková práca, prezentácia a dotazník
98,7%
0,1 33x
Patologické hráčstvo - Sociálna patológia
98,6%
0,1 58x
Drogová problematika, prevencia
97,1%
0,1 16x
Dôvody užívania drog u mládeže
96,9%
7,7 99x
Drogy a drogové závislosti
96,3%
3,9 20x
Drogy a drogová závislosť
96,2%
0,2 71x
Drogy ako spoločenský problém
95,7%
0,1 46x
Seminárna práca na tému Drogy
95,4%
0,2 95x
Výchovné problémy v súčasnej spoločnosti - Drogová závislosť
94,8%
0,1 150x
Drogová problematika- ročníková práca
93,8%
0,1 253x
Sociálna práca a ľudské práva
93,4%
1,8 5x
Problematika drog, alkoholu a tabaku
93,3%
0,1 26x
Alkoholizmus ako jedna z drogových závislostí
92,7%
0,1 244x
Marketingový výskum - účinnosť prednášok neziskovej organizácie Proti drogám
92,7%
0,3 23x
Pôsobnosť samosprávnych orgánov mesta Košice pri prevencii drogových závislostí mladistvých
92,3%
0,8 28x
Agresívne správanie u detí a mládeže
91,9%
0,1 4x
Drogová závislosť u študentov stredných škôl
91,4%
1,0 38x
Výchovné problémy v súčasnej spoločnosti - alkoholizmus
91,1%
0,1 46x
Kriminalita mládeže
91,1%
0,1 71x
Sociálno-patologické javy v školskom prostredí
90,5%
0,6 160x
Drogová závislosť - liečba užívateľa drog v SR za r. 2004
90,3%
0,4 18x
Projekt prevenčnej práce
90,1%
0,1 7x
Biológia mládeže, školská hygiena a drogová závislosť
89,7%
0,1 16x
Alkoholizmus
89,1%
0,1 31x
Topenie, intoxikácia a drogové závislosti
89,1%
13,7 0x
Drogy a ich vnímanie
89,0%
0,2 11x
Stredoškolská mládež a drogy
88,9%
1,0 2x
Marihuana
88,8%
0,3 10x
Príčiny užívania drog u detí
88,5%
0,1 4x
Toxicita návykových látok
87,8%
0,1 6x
Vplyv správania na zdravie - možnosti prevencie so zreteľom na drogové závislosti
87,3%
0,2 5x
Drogová prevencia
87,2%
0,2 58x
Drogy - seminárna práca
87,1%
0,1 31x
Drogy a spoločnosť
86,9%
0,1 13x
Seminárna práca na tému Mládež a drogy
86,7%
0,2 363x
Sociálna práca s drogovo závislými
86,7%
0,1 50x
Úvod do sociálnej práce - história, vývoj, základné pojmy sociálnej práce
86,3%
0,1 10x
Psychológia (dotazník)
86,2%
0,2 10x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: