Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
8 nových

Drogová závislosť - liečba užívateľa drog v SR za r. 2004

«»
Prípona
.pdf
Typ
referát
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4233
Posledná úprava
18.06.2017
Zobrazené
1 664 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Publikácia „Drogová závislosť - liečba užívateľa drog“ patrí do edície Zdravotnícka štatistika v SR, ktorú vydáva ÚZIŠ Bratislava. V publikácii sú uvedené základné súhrnné informácie o profile a veľkosti populácie užívateľov drog, ktorí vyhľadali zdravotnú pomoc kvôli svojim problémom s užívaním drog v zdravotníckych zariadeniach rezortov Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva spravodlivosti SR,Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a neštátnych zdravotníckych zariadeniach. V prehľade do roku 1999 sú uvádzané počty za SR bez inorezortných zariadení. V roku 2004 bolo v Slovenskej republike liečených 2 315 drogovo závislých vrátane 10 cudzincov. Na tomto počte sa muži podieľali 1 833 prípadmi, čo predstavovalo 79.2 % a ženy 482 prípadmi, čopredstavovalo 20.8 %. V zdravotníckych zariadeniach rezortu Ministerstva zdravotníctva SR a neštátnych zdravotníckych zariadeniach bolo liečených 1 826 drogovo závislých vrátane 3 cudzincov. Na tomto počte sa muži podieľali 1 399 prípadmi, čo predstavovalo 76.6 % a ženy 427 prípadmi, čo predstavovalo 23.4 %. V porovnaní s rokom 2003 (1 705 prípadov) celkový počet narástol o 121 prípadov. Vo vekovej skupine do 14 rokov bolo liečených od drogovej závislosti 39 pacientov (36 chlapcov a 3 dievčatá), čo predstavovalo 2.1 %. Najpočetnejšiu skupinu drogovo závislých pacientov tvorila veková skupina
20 - 24-ročných (466 mužov a 120 žien), čo predstavovalo 32.1 %. V zdravotníckych zariadeniach rezortu Ministerstva spravodlivosti SR bolo liečených 489 drogovo závislých, ktorí nastúpili do výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody. Na tomto počte sa muži podieľali 434 prípadmi, čo predstavovalo 88.8 % a ženy 55 prípadmi, čo predstavovalo 11.2 %. V porovnaní s rokom 2003 (431 prípadov) celkový počet sa zvýšil o 58 prípadov. Najpočetnejšiu nskupinu drogovo závislých pacientov tvorila veková skupina 25 - 29-ročných (143 mužov a 25 žien), čo predstavovalo 34.4 %. Z dôvodu ochrany práv klientov, pre nízky počet liečených v zdravotníckych zariadeniach rezortov Ministerstva obrany SR a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR je tento počet zahrnutý v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR.
V roku 2004 dominantnou užívanou drogou drogovo závislých pacientov bol i naďalej heroín (987 prípadov), ktorý užívalo 42.6 % pacientov. Heroín užívalo 747 mužov a 240 žien. Ďalšími najčastejšie užívanými drogami boli látky stimulujúce CNS (593 prípadov - 25.6 %), cannabis (398 prípadov - 17.2 %), prchavé látky (194 prípadov - 8.4 %), hypnotiká a sedatíva (107 prípadov - 4.6 %). Ostatné drogy sa podieľali 36 prípadmi, čo predstavuje 1.6 %.mZ hľadiska spôsobu podávania drogy najčastejším spôsobom bolo podávanie drogy injekčne
(1 024 prípadov - 44.2 %). Na tomto počte sa najviac podieľalo drogovo závislých pacientov od heroínu (764 prípadov - 74.6 % z celkového počtu injekčne podávanej drogy). Ďalším najčastejším nspôsobom podávania drogy bol spôsob fajčením (26.4 %), čuchaním (17.5 %) a iným spôsobom (274 prípadov - 11.8 %). Najvyšší počet drogovo závislých pacientov je z radov nezamestnaných, a to 1 584 prípadov, čo
tvorí 68.4 %. Podľa najvyššej úrovne ukončeného vzdelania, na prvom mieste sú pacienti so základným vzdelaním (996 prípadov - 43.0 %), na druhom mieste so stredným vzdelaním bez maturity (602 prípadov - 26.0 %), na treťom mieste so stredným vzdelaním s maturitou (402 prípadov - 17.4 %), na štvrtom mieste bez ukončeného základného vzdelania (102 prípadov - 4.4 %), na piatom mieste s bakalárskym a vysokoškolským vzdelaním (57 prípadov - 2.5 %) a poslednú skupinu tvoria pacienti bez udania vzdelania (156 prípadov - 6.7 %).

Kľúčové slová:

drogy

drogová závislosť

pacient

prmárna droga

zdravotnícke zariadenieObsah:
 • Úvod -5-
  Vývoj hlásených drogovo závislých pacientov podľa pohlavia a hlavných skupín užívanej primárnej drogy -9-
  Vývoj hlásených drogovo závislých pacientov podľa pohlavia a vekových skupín -12-
  Vývoj hlásených drogovo závislých pacientov (graf) -12-
  Vývoj hlásených drogovo závislých pacientov podľa územia trvalého bydliska -15-
  Drogovo závislí pacienti podľa pohlavia, rezortu a územia zdravotníckeho zariadenia -18-
  Drogovo závislí pacienti podľa pohlavia, vekových skupín a územia trvalého bydliska -21-
  Drogovo závislí pacienti podľa pohlavia, vekových skupín a územia zdravotníckeho zariadenia -27-
  Štruktúra drogovo závislých pacientov podľa hlavnej skupiny užívanej primárnej drogy (graf) -33-
  Vývoj počtu drogovo závislých pacientov podľa hlavnej skupiny užívanej primárnej drogy (graf) -33-
  Drogovo závislí pacienti podľa pohlavia a vekovej skupiny v roku 1995 (graf) -34-
  Drogovo závislí pacienti podľa pohlavia a vekovej skupiny v roku 2004 (graf) -34-
  Drogovo závislí pacienti podľa vekovej skupiny v rokoch 1995, 2000 a 2004 (graf) -35-
  Drogovo závislí pacienti podľa územia trvalého bydliska v rokoch 1999 a 2004 (graf) -35-
  Hlásení drogovo závislí pacienti na 100 000 obyvateľov podľa trvalého bydliskav roku 1999 (mapa) -36-
  Hlásení drogovo závislí pacienti na 100 000 obyvateľov podľa trvalého bydliska v roku 2004 (mapa) -37-
  Drogovo závislí pacienti podľa pohlavia, vekových skupín a hlavných skupín užívanej primárnej drogy v okresoch zdravotníckeho zariadenia -38-
  Drogovo závislí pacienti podľa spôsobu podávania užívanej primárnej drogyv okresoch zdravotníckeho zariadenia -54-
  Skupina užívanej primárnej drogy -62-
  Kraje -62-
  Slovenská republika - okresy (mapa) -63-