Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Kriminalita mládeže

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
70 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7569
Posledná úprava
02.04.2018
Zobrazené
5 357 x
Autor:
jarcusma
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kriminalita (z lat. kriminalis - zločinný, crimes - zločin) je hromadným spoločenským javom. Hodnotenie činov ako trestných závisí od spoločnosti a jej ekonomicko-politickej štruktúry . Kriminalita sa v priebehu doby neustále mení. Rozlišuje sa kriminalita zjavná, ktorá je štátom registrovaná a kriminalita skrytá- latentná, o ktorej polícia, prokuratúra a súdy z rôznych dôvodov nevedia. Na rozsah latencie kriminality má vplyv hlavne dôvera občanov v policajné orgány, obava z pomsty páchateľov, reakcie spoluobčanov na oznamovanie trestnej činnosti a kriminálna citlivosť v spoločnosti, ktorou sa rozumie miera tolerancie k porušovaniu zákonov. Kriminalita je sociálne podmienený jav hromadnej povahy, jej príčiny spočívajú v rozporoch a nedostatkoch každej spoločnosti i v osobných rysoch páchateľov.
Vo väčšine priemyselne rozvinutých západných štátov i rozvojových krajín dochádza v posledných desaťročiach k prudkému vzostupu kriminality. Tento vzostup je braný do súvislosti s procesmi industrializácie, urbanizácie, migrácie a demografickými zmenami.
Kriminalita mládeže
Kriminalita mládeže sa v poslednej dobe stáva stále diskutovanejším a častejšou témou než skôr, a preto si myslím, že je dôležité sa tomuto javu venovať a všímať si ho. Všetko je dané určite dobou, v ktorej žijeme a ktorá je čím ďalej tím viac náročnejšia. Kriminalitu mládeže môžeme definovať ako súčasť celkové kriminality mládeže i dospelých, ako negatívny historicky podmienený spoločenský jav, ako krajní prípad spoločenskej patológie.
Rastúca kriminalita mládeže súvisí s absenciou autentického hodnotového systému, minimalizovaním možností voľnočasových aktivít. Ďalším faktorom je nepripravenosť mladej generácie na stratifikáciu spoločnosti. Mladí ju vidia iba ako sociálnu nerovnosť. V snahe vyrovnať sa dochádza ku kriminálnym činom.

Kľúčové slová:

kriminalita

mládež

rodina

drogy

televízia

partia

výchova

prevenciaObsah:
 • Príčiny kriminality mládeže
  Drogy a kriminalita
  Postoje mládeže k drogám
  Vplyv televízie a tlače
  Postoje a názory adolescentných dievčat vo vzťahu k ich rizikovému chovaniu
  Vplyv partie
  Vplyv výchovy
  Prevencia kriminality
  Športové aktivity
  Záujmové aktivity
  Vzdelávacie aktivity
  Prevencia drogových závislostí
  Krízové a poradenské zariadenia
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • Psychológia a patopsychológia dieťaťa č.1/2001. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2001, s.26-38
 • Psychológia a patopsychológia dieťaťa č.4/2002. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2002, s.324 - 334
 • Psychológia a patopsychológia dieťaťa č.1/2002. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2002, s.3- 11
 • ONDREJKOVIČ, P a kol.: Sociálna patológia. Bratislava: VEDA, 2001.