Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Úvod do sociálnej práce - história, vývoj, základné pojmy sociálnej práce

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12827
Posledná úprava
27.08.2020
Zobrazené
1 020 x
Autor:
mszabova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Sociálna práca - samostatná vedná disciplína, kt.skúma a pomáha riešiť narušené vzťahy a situácie. - zaoberá sa výchovnými vzťahmi.
Vzdelávanie SP - príprava pracovníkov v školskom systéme, v systéme ďalšieho vzdelávania, rezortné vzdelávanie (minist.práce, min. vnútra).
Vzdelávanie v SR sa v rámci UK, Fil. fakulta, Katedra sociológie začalo v r. 1990 mohli sa špecializovať na Sociológiu. V r. 1991 na Pedagogickej fakulte Uk sa otvorila 1. samostatná katedra - položili sa základ vo VŠ vzdelávaní.
Neskôr začali vznikať - Trnavská univerzita (1993), Univerzita Konštantína Filozofa NT, Prešovská univerzita,Mateja Bela BB.
Príprava - 1. stupeň- Bc., 2. stupeň- Mgr., ďalšie štúdium - rigorózna skúška (tzv. malý doktorát) PhDr., vedecko-doktoranské štúdium (3-5 r., denné, externé) dizertačná práca PhD.

V r. 1918 založená - Ženská vyšší škola pro sociální péči v Prahe. Založila Alice Masaryková, neskôr premenovaná Vyšší škola soc. péči. Jedna z podmienok prijatia bolo absolvovanie stredoškolského vzdelania a dobrý zdravotný stav.
V Čechách existoval spolok žien Vesna, kt. zohral dôl. úlohu pri zakladaní školy.

Ženský spolok Živena pod vedením Eleny Marothy Šoltésovej založil v r. 1919 v Turčianskom sv. Martine 1. ženskú rodinnú školu - patrili tam: Polročná gazdinská škola a 3 roč. škola hospod-admin. teórie. Neskôr Vyššia škola pre ženské povolania.
29.8.1926 v Turč. sv. Martine bol otvorený ústav Štefánika - 2 roč. škola pre vzdelanie učiteliek gazdin.odboru a 2. roč. škola pre sociálno-zdravotnú starostlivosť.
...

Kľúčové slová:

sociálny

sociálna

práca

sociálna práca

starostlivosť

sociálna starostlivosť

sociálny pracovník

klient

Živena

Vesna

droga

drogy

alkohol

alkoholik

samovraždaObsah:
 • Úvod
  Hist. vývoj soc. práce
  Sociálna starostlivosť- hist. kontext
  Vznik a vývoj SP - osobnosti
  Teoretické vymedzenie soc. práce
  Predmet SP
  Objekt a subjekt
  Základné druhy a typy soc. práce
  Klient v SP
  Osobnosť soc. pracovníka
  Etický kódex soc. pracovníkov
  Metóda v soc. práci
  Etapy soc. práce

Zdroje:
 • prednášky
 • skriptá