Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 567   projektov
3 nových

Marketingový výskum - účinnosť prednášok neziskovej organizácie Proti drogám

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40141
Posledná úprava
05.10.2012
Zobrazené
1 303 x
Autor:
stevogubik
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Marketingový výskum zameraný na účinnosť prednášok neziskovej organizácie Proti drogám.

1. Projekt prieskumu
Predmetom nášho projektu je marketingový výskum pre neziskovú organizáciu Proti drogám, cieľom ktorej je zistenie, čí má takáto forma prednášok na školách uplatnenie u študentov. Ide o analýzu názorov a vedomostí v súvislosti s problematikou drog a zachytenie miery skúseností s drogami u skúmanej vzorky respondentov. Zároveň sa pokúsime zachytiť druh prostredia, v ktorom je najvyššie riziko kontaktu s drogou. Náš prieskum sme realizovali na Strednej odbornej škole...

2. Cieľ prieskum
Cieľom nášho prieskumu bolo overiť efektívnosť primárnej prevencie drogových závislostí u žiakov prvých ročníkov stredných škôl.

3. Úlohy prieskumu
Pri prieskume sme si stanovili nasledujúce úlohy:
1. overiť efektivitu výkonu programu primárnej prevencie drogových závislostí,
2. zachytiť prípadnú zmenu názoru na drogy po ukončení programu primárnej prevencie drogových závislostí.
...

Kľúčové slová:

výskum

prieskum

marketing

dotazník

drogy

prevencia drogových závislostíObsah:
 • 1. Projekt prieskumu
  2. Cieľ prieskum
  3. Úlohy prieskumu
  4. Hypotézy prieskumu
  5. Prieskumné metódy
  6. Časový harmonogram a organizačné zabezpečenie
  7. Charakteristika prieskumnej vzorky a lokality prieskumu
  8. Vyhodnotenie a interpretácia výsledkov prieskumu
  9. Porovnávacie otázky
  10. Overenie hypotéz
  11. Diskusia
  12. Odporúčania pre prax
  13. Dotazníky
  14. Záver

Zdroje:
 • Vlastné zdroje