Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
8 nových

Biológia mládeže, školská hygiena a drogová závislosť

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37371
Posledná úprava
21.04.2011
Zobrazené
1 938 x
Autor:
popej
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Ontogenetický vývin človeka
Ontogenetický vývin človeka predstavuje rast a vývin jedinca a súbor všetkých procesov, ktoré sa odohrávajú od oplodnenia vajíčka až po dosiahnutie zrelosti. Pod pojmom rast rozumieme zväčšovanie a rozmnožovanie buniek. Pod pojmom vývin rozumieme procesy, ktoré vedú k dokonalejším funkčným prejavom.

Zloženie ľudského tela
1. Vloha (gén) - základnou jednotkou dedičnosti je gén. Dedičnosť je „schopnosť" odovzdávať vlohy alebo gény z rodičov na potomkov.
2. DNA – útvar, ktorý má dve vlákna, na ktorých sú umiestnené gény. Každý gén má svoj úsek alebo lopus.
3. Chromozómy – stužkovité útvary, ktoré sa nachádzajú v jadre bunky. Karyotyp – znázorňuje nám počet a tvar chromozómov.
4. Bunka – súbor buniek nám vytvára tkanivo.
5. Orgán – tráviaca sústava
6. Sústava – tráviaca, obehová

3.2 Závislosť od alkoholu
Závislosť je samotné ochorenie, ktoré má rovnakú dôležitosť ako ostatné psychické ochorenia. Pre väčšinu závislých je alkohol prvou drogou závislosti. Genetické faktory zvyšujú sklon jedinca k alkoholizmu. Príbuzní majú rovnaký stupeň rizika bez ohľadu na pohlavie. Ide o kombináciu konštitučných, vrodených faktorov a post natálnych vplyvov a skúseností...

Kľúčové slová:

biológia

ontogenetický vývin

drogy

drogová závislosť

školská hygiena

alkoholObsah:
 • 1. Ontogenetický vývin človeka
  1.1 Prenatálny vývin
  1.2 Post natálny vývin
  1.2.5 Mladší školský vek od 6.-7. r. – 10.-12. r. – označuje sa aj ako druhé detstvo.
  1.2.6 Starší školský vek pubertálne obdobie od 11.-12. – 15.-16. r
  1.3 Vrodené vývinové chyby
  2. Školská hygiena
  2.1 Hygienické kritéria na vnútorné vybavenie škôl
  2.1.1 Sediaci školský nábytok
  2.1.2 Odborné učebne
  2.2 Infekčné choroby
  2.2.1 AIDS - Acquired Immuno Deficiency Syndrome
  2.3 Hygiena pedagogického procesu
  2.3.1 Vyučovacia hodina
  2.3.2 Pracovný čas žiaka
  3. Primárna prevencia drogových závislostí
  3.1 Vymedzenie základných pojmov
  3.2 Závislosť od alkoholu
  3.3 Závislosť od kanabinoidov
  3.3.1 Účinné psychotropné látky
  3.4 Závislosť od nikotínu
  3.5 Primárna prevencia drogových závislostí v škole
  3.5.1 Výchova detí k nefajčeniu a abstinencii

Zdroje:
 • Mačurová, Ľ., Pavúk, A., Školská hygiena a primárna prevencia drogovej závislosti. Vysokoškolské učebné texty 2. vydanie Prešov 2007: Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied 197s. ISBN 978-80-8068-655-0
 • Pavúk, A.: Prednášky z biológie mládeže a školskej hygieny