Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 567   projektov
3 nových

Seminárna práca na tému Mládež a drogy

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
344 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5686
Posledná úprava
16.11.2017
Zobrazené
6 497 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Užívanie psychoaktívnych látok iných ako alkohol, vyúsťujúce až do vzniku rozvoja problémových rovín závislosti. Nealkoholová toxikománia - je jav, ktorý má byť cudzí v podstate i záujmom ktorejkoľvek modernej kultúrnej spoločnosti.

Žiaľ opak je pravdou. V industrializovaných krajinách sveta, aj v krajinách rozvojových či zaostalých, bolo aj je nadmerné užívanie drog osobitným problémom, tiahnucim sa často v celom diapazóne histórie týchto krajín. Po zániku „ železnej opony“ došlo k invázií drog aj do predtým relatívne čistých krajín bývalého spoločenstva socialistických štátov, kde tento vysoko spoločenský nebezpečný jav presiahol hranice okrajového sociálneho problému. Slovensko sa otvorilo svetu. Aj svetu drog. Vzrastajúci turistický ruch v nešej republike, nebývalá imigrácia a transmigrácia cudzincov často nežiaducich, zvyšujúca sa frekvencia dopravy a prepravy osôb či nákladu so sťaženou colnou kontrolou, možnosťou ukrývania vysokoúčinných psychoaktívnych látok v malých množstvách nielen v batožine či odevoch, no dokonca aj v telových dutinách turistov - to všetko sú fenomény, ktoré z hľadiska ilegálneho importu a distribúcie drog na našom území nemožno podceňovať. Závažná je aj príprava psychoaktívnych látok domácej prevencie, keď sa takéto látky získavajú z rastlín, priamo u nás pestovaných, alebo sa vyrábajú z rôznych prekurzorov, ktorými môžu byť nezriedka aj bežné dostupné liečivá. U mladých ľudí nášho štátu, vyvíjajúcich a formujúcich sa obvykle v podmienkach intenzívneho tlaku výslovne konzumne orientovanej výchovy, našla droga totálne nepripravený terén. Zlyhala rodina. No nielen tá. Najmä vo veľkomestských sídliskových enklávach mladých adolescentov, odrastenej generácie, deti s kľúčmi na krku, sa veľmi rýchlo udomácnili rôzne pseudoprogresívne kultúrne i duchovnéprúdy, často sprevádzané aj konzumáciou psychoaktívnych látok. Rôzne kluby či bunkre, umožňujúce pri nedostatku iných možností grupovanie sa niektorých rizikových skupín mladýchľúdí, vytvárajú svojou atmosférou vynikajúce peristatické prostredie aj pre šírenie drog.

Kľúčové slová:

drogy

mládež

prevencia

drogová závislosť

stratégia

masmediálna politikaObsah:
 • 1. Úvod -1--2
  2. Definícia drogy a drogovej závislosti -2--6
  2.1. Droga -2--4
  2.2. Drogová závislosť -4--6
  3. Typy drogových závislostí -6--7
  3.1. Drogová závislosť opiatového typu -6-
  3.2. Drogová závislosť na liečivách s centrálne tlmivým účinkom -7-
  3.3. Drogová závislosť kokainového typu -7-
  4. Farmakokinetika drogy v organizme -7--8
  4.1. Spôsoby vstupu drogy do organizmu -7--8
  5. Boj proti drogám -8-
  6. Ciele, stratégia, oblasť znožovania ponuky drog a
  oblasť medzinárodnej spolupráce -8--13
  6.1. Ciele a stratégia -8--10
  6.2. Oblasť znižovania ponuky drog a presadzovanie práva v boji
  Proti drogám -11-
  6.3. Oblasť masmediálnej politiky -11--12
  6.3. Oblasť medzinárodnej spolupráce -12--13
  7. Záver -13--14
  Použitá literatúra -14-

Zdroje:
 • Drogy-história-medicína-právo, MUDr. František Novomeský CSc.
 • Materiáli a letáky z resocializačného zariadenie Tomky, Bohunice