Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 567   projektov
3 nových

Vplyv správania na zdravie - možnosti prevencie so zreteľom na drogové závislosti

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38706
Posledná úprava
24.11.2011
Zobrazené
975 x
Autor:
marthynka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca objasňuje vzťah správania a zdravia, ako možno priaznivo zdravie ovplyvňovať, ak sa nachádzame v problematike drogových závislosti. Cieľom práce je hlbšie sa dostať do problematiky recipročného vzťahu správania a zdravia, pričom hlavný dôraz sa kladie na drogové závislosti. Pri nich je podstatná prevencia, ktorá spätne ovplyvňuje správanie jedinca, a tým pádom vplýva opäť na zdravie. Práca prechádza cez objasnenie jednotlivých čiastkových fenoménov, teda správania, zdravia a drog samotných a zhodnocuje a sumarizuje poznatky z tejto oblasti z domácich i zahraničných zdrojov. Od samotného vysvetlenia správania a zdravia, prechádza ich vzájomným súvisom, ďalej rozoberá drogové závislosti, ich dopad na sociálnych charakter a snaží sa prepojiť všetky oblasti do praxe.

Kľúčové slová:

správanie

drogová závislosť

zdravie

drogyObsah:
 • ÚVOD 6
  1 Vplyv správania na zdravie 7
  1.1 Správanie ako psychologický konštrukt 7
  1.1.1 Zdravé správanie 9
  1.2 Zdravie ako sociálna problematika 12
  1.2.1 Psychológia zdravia 13
  1.2.2 Národný plán podpory zdravia 16
  1.3 Vzťah správania a zdravia – ich vzájomný vplyv 18

  2 Problematika drogových závislostí 21
  2.1 Drogové závislosti 21
  2.1.1 Typy drogových závislostí 22
  2.1.1.1 Etapy drogových závislostí 23
  2.1.2 Sociálne súvislosti drogových závislostí 24
  2.1.2.1 Sociálna exklúzia medzi užívateľmi drog 25
  2.1.2.2 Drogová kriminalita 26
  2.1.3 Vízie do budúcnosti 27

  3 Prevencia drogových závislosti 29
  3.1 Súčasné prístupy k prevencii drogových závislostí 29
  3.1.1 Prevencia podľa USA 30
  3.2 Vzájomný vplyv správania a zdravia 35

  ZÁVER 38

Zdroje:
 • ATKINSON, R. L. et al.: Introduction to psychology. Harcourt Jovanovich, San Diego 1990.
 • BAŠTECKÁ a kol.: Psychosomatická medicína. Praha, Grada 1993
 • HAYESOVÁ, N. (2003). Základy sociálnej psychológie, Praha: Portál, 3. vydanie
 • HALL, C.S.; LINDZEY, G. (2002). Psychológia osobnosti. Bratislava: Mladé letá
 • HARTL, P.; HARTLOVÁ, H.: Psychologický slovník, Portál: Praha, 2000
 • KŘIVOHLAVÝ, J.: Psychologie zdraví. Praha, Portál 2003
 • ...