Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových

Výsledky vyhľadávania pre: logistika

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 287   |   Strana 1 / 8


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Riešenie vybranej dopravnej úlohy vo firme Ivanko Slovakia, s.r.o. „Riešiteľom – MS Excel“
100,0%
0,3 24x
Lokálne distribučné systémy a internacionalizácia maloobchodu
100,0%
0,2 8x
Návrh opatrení na zefektívnenie dodávateľských a odberateľských vzťahov v podniku xyz, s. r. o.
100,0%
2,7 10x
Distribučné systémy a logistika (Distribučné kanály, ich funkcie a klasifikácia, Projektovanie distribučného kanála...)
100,0%
0,1 12x
Prípadová štúdia na plánovanie prepravných trás
99,5%
5,7 20x
Obstaranie prepravy tovaru železničnou dopravou
98,1%
5,6 17x
Logistické informačné systémy
96,8%
0,4 60x
Logistika krízových situácii
96,6%
5,1 18x
Distribučné systémy a logistika - Outsourcing
96,5%
0,1 20x
Outsourcing - seminárna práca z manažmentu
96,1%
0,5 49x
Logistika a životné prostredie
94,9%
0,9 18x
Analýza logistického reťazca a možnosti jeho optimalizácie
94,8%
0,1 7x
Distribúcia a logistika (Distribúcia - termín, definícia; Distribučné kanály...;Úvod do všeobecnej logistiky, Logistické systémy...)
94,1%
2,0 14x
Prednášky z predmetu Distribučné systémy a logistika
93,8%
0,7 138x
Logistika - Metóda ABC v konkrétnej firme
93,0%
0,2 34x
Využitie distribučných kanálov pre získanie konkurenčnej výhody
92,9%
0,1 1x
Využitie inteligentných dopravných systémov v cestnej nákladnej doprave, plány do budúcnosti
92,9%
0,7 4x
Doprava, preprava a skladovanie tovaru
92,7%
2,8 14x
Marketingový mix
92,7%
0,3 19x
Distribučné a logistické technológie - Analýza a optimalizácia logistického reťazca
92,3%
1,5 13x
Analýza a usporiadanie logistickej siete v spoločnosti Vitis Pezinok
92,3%
0,1 101x
Analýza a posúdenie činnosti firmy so zameraním na výrobu a materiálové toky
92,3%
17,0 27x
Logistika - vznik a ciele; skladovacia, dopravná a obchodná logistika; logistika priemyselného podniku
92,3%
0,1 48x
Analýza a optimalizácia logistického reťazca spoločnosti SLOVAKTUAL, s. r. o.
92,3%
0,2 12x
Lokálne distribučné systémy. Internacionalizácia maloobchodu. Meranie výkonnosti DK
92,3%
0,2 55x
Finančná analýza podniku - vypracované otázky na skúšku
92,3%
0,4 27x
Dopravné služby a logistika - vypracované otázky Logistika
92,3%
0,1 7x
Skúšobný test z predmetu Logistika a výklad základných termínov
92,3%
0,1 5x
Manažment výroby (prednášky - Andrej Dupaľ)
92,2%
0,5 7x
Liečivá a lieky (Vznik a vývoj nových liečiv, Prehľad liečivých skupín podľa ich účinku...)
92,2%
0,2 4x
Materiálové toky a výrobná logistika- vypracované otázky
92,1%
0,3 17x
Logistický reťazec firmy Odeta Michalovce
92,1%
0,2 51x
Manažment výroby, logistické prvky v materiálových tokoch
91,6%
3,3 24x
Riadenie zásob, priamy a nepriamy dopyt
91,4%
0,2 11x
Výstavba nového KC v obci s prítomnosťou MRK
91,4%
0,1 2x
Distribúcia, distribučné stratégie, distribučné kanály
91,3%
0,1 29x
Just in Time (JIT) - logistická technológia
91,2%
2,6 35x
PC štúdio - semestrálna práca z marketingu
91,1%
0,7 2x
Správa o absolvovaní odbornej praxe v podniku Omega SLOVAKIA
90,9%
0,1 165x
Právny rámec dopravy a spojov - prednášky
90,9%
0,1 2x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: