Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Marketingový mix

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
32542
Posledná úprava
12.02.2012
Zobrazené
1 591 x
Autor:
remowiliams
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD

S marketingom sa v súčasnej dobe stretol skoro každý človek. I keď si to neuvedomujeme čo to znamená, stretneme sa s ním v každej oblasti, obchode, masmediálnych prostriedkoch, v zdravotníctve, školstve a výrobnej sfére, a je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Keďže pojem marketing má rôzne definície a rôzne vysvetlenia, potom pojem marketingový mix je ešte ťažšie vysvetliť laickej verejnosti.

Slovo marketing pochádza ako väčšina dnešných moderných slov z angličtiny. Skladá sa z dvoch časti a to market a koncovky ing. Market znamená trh, alebo obchod a koncovka ing., ktorá vyjadruje dej, alebo činnosť. Existuje množstvo definícií marketingu, ktoré však majú viacero spoločných znakov a v podstate vyjadrujú to isté: marketing je súbor činnosti a procesov, ktoré majú slúžiť k rozpoznaniu alebo rozvinutiu zákazníkovej potreby alebo želania. Pod pojmom marketing si človek, neznalý v manažérskej praxe, predstaví desať minútovú prestávku, ktorá ho vytrhne z tej najnapínavejšej scény filmu, letáky, ktoré mu každodenne prepchávajú poštovú schránku, nespočetné množstvo bilbordov, ktoré ho odpútavajú od šoférovania atď. Pre väčšinu sú to možno nepodstatné veci. ... 

Kľúčové slová:

Marketing

marketingový mix

produkt

cena

distribúcia

produkt

logistikaObsah:
 • ÚVOD 3
  1. PRODUKT 4
  1.1 Spotrebné produkty 5
  1.2 Produkty na spracovateľské a investičné účely 6
  1.3 Rozhodovanie o produkte 6
  1.3.1 Jadro produkt 7
  1.3.2 Základný produkt 7
  1.3.3 Rozšírený produkt 8
  2. CENA 8
  2.1 Faktory rozhodovania o cenách 8
  2.2 Tvorba cien 11
  3. DISTRIBÚCIA 11
  3.1 Funkcie distribučných ciest 12
  3.2 Úrovne distribučných ciest 12
  3.3 Organizácia distribučných ciest 13
  3.4 Distribučné stratégie 14
  3.5 Logistika distribúcie 14
  4. MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA 15
  4.1 Proces marketingovej komunikácie 15
  4.2 Tvorba komunikačného mixu 16
  ZÁVER 18
  POUŽITÁ LITERATÚRA 18

Zdroje:
 • Ivan Bureš: Praktická škola marketingu - Marketingový plán a informačný systém
 • Simon Majaro: Základy marketingu
 • Jiří Vejdělek: Jak založit nebo převzít podnik
 • Slovník cudzích slov