Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

PC štúdio - semestrálna práca z marketingu

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6220
Posledná úprava
08.09.2017
Zobrazené
832 x
Autor:
kademar
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Mnoho ľudí v dnešnej dobe premýšľa, ako sa pripojiť na sieť Internet. Každý má pri tom v hlave dva ukazovatele: cena a kvalita. Nie však každí z nás si môže dovoliť internet v domácnosti, tak sa musia uchýliť v internetovej kaviarni. Tie ponúkajú taktiež software, hardware, doplnkový predaj kancelárskych potrieb a príslušenstva k počítači na zálohovanie dát.
Moderné technológie oslovujú stále väčší okruh ľudí, Slovensko nevynímajúc. Návštevnosť slovenského internetu vzrástla za posledné obdobie o viac ako štyridsať percent, pričom podiel používateľov internetu na Slovensku je na úrovni Čiech, Španielska či Chorvátska.
Kým v januári 2005 navštívilo slovenské webové stránky 1,51 mil. unikátnych návštevníkov, v decembri 2005 to už bolo približne 2,14 mil. užívateľov internetu. Návštevnosť slovenského internetu prekročila v novembri 2005 po prvýkrát hranicu 2 mil. unikátnych návštevníkov za mesiac.
Internet je médiom, ktoré vymazáva vzdialenosti medzi kontinentmi, uľahčuje prácu a vzdelávanie. Nespája len počítače, spája ľudí, ktorí za nimi sedia a vytvára spoločenstvá jedincov s rovnakým myslením.

Kľúčové slová:

marketing

internet

audit

manažment

marketingový mix

distribúcia

logistika

cenová politika

segmentácia trhuObsah:
 • Synopsis
  1. Úvod
  2. Pc štúdio
  3. Organizačná štruktúra pc štúdio
  4. Diagnostická analýza marketingu, stanovenie cieľov
  5. Uplatnenie marketingu v činnosti pc štúdia v Michalovciach
  6. Základné princípy marketingu, marketingový mix
  6.1 Produkt
  6.2 Cena
  6.3 Place - distribúcia, miesto
  6.4 Promotion - marketingová komunikácia
  7. Analýza prostredia organizácie
  8. Segmentácia trhu, výber cieľového trhu, trhová pozícia
  9. Marketingový audit obchod a služby v pc štúdiu Michalovce
  9.1 Audit marketingovej orientácie
  9.2 Audit marketingového mixu
  9.3 Audit zhromažďovania vstupov
  9.4 Audit manažmentu tovaru a služieb
  9.5 Audit cenovej politiky
  9.6 Audit mixu marketingovej komunikácie
  9.7 Audit distribúcie a logistiky
  9.8 Audit manažmentu predaja
  9.9 Audit marketingového plánovania
  9.10 Audit marketingovej kontroly
  9.11 Audit marketingovej organizácie
  9.12 Audit integrácie marketingu