Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Analýza a posúdenie činnosti firmy so zameraním na výrobu a materiálové toky

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
26 x
Veľkosť
17,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6277
Posledná úprava
15.09.2017
Zobrazené
2 000 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Táto práca je zameraná na analýzu jednej drevárskej firmy ktorej hlavnou náplňou je výroba euro okien a eurodveri. Na začiatku prace sú definované úlohy ktorými sa ma tato práca zaoberať. V ďalšej časti tejto prace sú spracovane teoretické východiska pre plánovanie, zákazkovú logistiku a výrobnú logistiku. V jadre prace je rozanalyzovaná firma od jej poslania, opisu, polohy a hlavne jej úplný materiálový tok a činnosti ktoré s materiálovým tokom súvisia. Samotný výrobný proces je znázornení pomocou schémy. V záverečnej časti sú definované nedostatky ktoré sa zistili vďaka analýze. Navrhli sa riešenia ktoré by mohli odstrániť tieto nedostatky a pri ich aplikovaní sa porovnalo rozdiel produkcie ktorý nastal po aplikovaní týchto riešení. Pri porovnaní množstva produkcie pred zavedením a po zavedení týchto riešení sa produkcia zvýšila. Výsledky sú pozitívne a preto sa dá povedať že tato práca splnila svoj účel.

Kľúčové slová:

plánovanie

logistika

analýza podniku

montáž

distribúcia

kontrola

vedenie ľudí

zmodernizovanie výrobyObsah:
 • Zoznam obrázkov
  Zoznam tabuliek
  Úvod
  1 Formulácia úlohy
  2 Teoretické východiska
  2.1 Plánovanie
  2.1.1 Plánovanie je proces
  2.1.2 Vzťah plánovanie a rozhodovanie
  2.1.3 Klasifikácia plánov a plánovania
  2.1.4 Strategické plánovanie
  2.1.5 Podnikateľský plán
  2.1.6 Plánovanie výrobných kapacít
  2.1.7 Určenie veľkosti výrobnej kapacity
  2.2 Zákazková logistika
  2.2.1 Technické, technologické a ekonomické posúdenie.
  2.2.2 Agregované (kapacitne) plánovanie
  2.2.3 Kumulácia, dávkovanie, podelenie priorít.
  2.3 Výrobná logistika
  2.3.1 Objekty logistiky
  2.3.2 Podniková logistika
  2.3.3 Štruktúra výrobnej logistiky
  3 Analýza podniku
  3.1 Prehľad - súhrnná charakteristika podniku
  3.1.1 Umiestnenie podniku
  3.1.2 Poslanie podniku
  3.1.3 Opis podniku
  3.1.4 Ciele podniku z časového hľadiska
  3.1.5 Vedenie ľudí
  3.1.6 Koordinacia úloh
  3.1.7 Plánovanie
  3.2 Charakteristika materiálového toku
  3.2.1 Zákazka
  3.2.2 Materiál
  3.2.3 Sklad a sušiareň
  3.2.4 Výrobný proces
  3.2.5 Kontrola
  3.2.6 Distribúcia
  3.2.7 Montáž
  3.3 Predmet podnikania - prevažujúca činnosť podľa živnostenského listu
  4 Definícia nedostatkov a návrh vhodného riešenia
  4.1 Odstránenie prestojov
  4.2 Zmodernizovanie výroby
  4.3 Zvýšenie počtu zamestnancov
  5 Záver a zhodnotenie výsledkov
  Zoznam použitej literatúry
  Prílohy

Zdroje:
 • Dušan Malindžák : Výrobná logistika I., Košice, 1996, vydavateľstvo Štroffek Košice, ISBN 80 - 967325 - 1- x
 • Ing. Ladislav Vargončik; Podnikanie v malých a stredných podnikoch; Učebne texty,1997, vydavateľstvo- Ing. Ján Pazdera Topoľčany; Corvex Training, s.r.o.
 • Ing. Eva Jakubcová, CSc. Ing. Peter Fedorik;1983; Analýza činnosti priemyselného podniku; Vydavateľ- Rektorát Vysokej školy technickej v Košiciach
 • Dušan Malindžák a kolektív : Teória logistiky, Košice, 2007, KARNAT, ISBN 978 - 80 - 8073 - 893 - 8
 • http://www.oknoprogres.eu/index.php?go=1&idkatnr=4
 • http://www.tilia96.cz/html/dvere.htm