Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Výstavba nového KC v obci s prítomnosťou MRK

«»
Prípona
.zip
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47789
Posledná úprava
21.08.2020
Zobrazené
308 x
Autor:
semin
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Čoraz častejšie sa z rómskej populácie stáva etnická minorita izolovaná a vytláčaná na okraj spoločnosti. Výnimkou nie je ani obec Tekovské Lužany, v ktorej z celkového počtu 2 955 obyvateľov žije 45% Rómov, vyznačujúcich sa vysokou mierou nezamestnanosti, nízkou vzdelanostnou úrovňou, ako aj zlými hygienickými návykmi. Obec sa snaží nájsť riešenia a nástroje na rozvoj rómskej komunity a postupného začlenenia sa do spoločnosti. Jedným z najefektívnejších prostriedkov k dosiahnutiu sociálnej inklúzie osôb sociálne vylúčených na individuálnej i lokálnej úrovni sú komunitné centrá, poskytujúce komplexné sociálne a komunitné služby. Predmetom predkladaného projektu je vybudovanie priestorov pre komunitné centrum a prostredníctvom jeho činností pomáhať v oblasti sociálnych služieb a nachádzať riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v hmotnej núdzi v cieľovej skupine MRK, ktoré z rôznych dôvodov nemajú možnosti na svoju vlastnú pomoc, sebarealizáciu, sociálnu mobilitu, či získania sociálnych zručností. Primárnym cieľom projektu je teda za pomoci hlavných aktivít projektu vytvoriť priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj a výkon komunitnej práce pre príslušníkov MRK, ako aj pre vzájomnú interakciu a spoločné aktivity MRK a ostatného obyvateľstva. Prioritou je podpora nezávislého života občanov, odkázaných na pomoc spoločnosti v prirodzenom sociálnom prostredí komunity prostredníctvom kvalitných sociálnych služieb.
...

Kľúčové slová:

projekt

tvorba projektu

manažment projektu

logistika

náklady

realizácia

realilzácia projektu

nenávratný finančný príspevok

príspevok

žiadosť

udržateľnosť projektu

róm

rómoviaObsah:
 • 1. Identifikácia žiadateľa
  2. Identifikácia organizačnej zložky zodpovednej za realizáciu projektu
  3. Komunikácia vo veci žiadosti
  4. Identifikácia projektu
  5. Miesto realizácie projektu.
  6. Popis projektu
  6.1 Popis východiskovej situácie
  6.2 Spôsob realizácie aktivít projektu
  6.3 Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu
  6.4 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa
  7. Popis cieľovej skupiny
  8.1. Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele
  8.2. Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
  9. Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu
  10. Čestné vyhlásenie žiadateľa