Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 303   projektov
13 nových

Dopravné služby a logistika - vypracované otázky Logistika

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46418
Posledná úprava
01.02.2016
Zobrazené
424 x
Autor:
malicka.barboritta
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. V ktorých oblastiach sa aplikuje logistika? Vymenujte a popíšte.
výroby nákupu a distribúcie a skladovania
2. Popíšte zásady tvoriace základ logistiky a definíciu logistiky.
Pre komplexné chápanie obsahu a významu logistiky, boli definované zásady, tvoriace teoretický základ logistiky:
1. vývoj a výskum automatizovaného spracovania informácií a matematického modelovania.
2. Vytvorenie koncepcie marketingu, vyjadrujúceho potreby trhu
3. Zhodnotenie postavenia a funkcie distribúcie v závislosti od vývoja štruktúry výroby a trhu.
4. Zvyšovanie požiadaviek na distribúciu v závislosti od intenzifikácie reprodukčného procesu.
5. Uplatnenie systémovej teórie a teórie riadenia.
6. Intenzifikácia súťaživosti v národnom a medzinárodnom meradle.
7. Analýza vplyvu distribučných nákladov na celkové náklady a zisk.
8. Reakcia obehových procesov na zmeny štruktúry výroby vyvolané potrebami trhu (t.j. zmenami dopytu v súvislosti s trendom rozvoja životnej úrovne a životného štýlu).
9. Technologický rozvoj v doprave, manipulácii, skladovom hospodárstve a balení.
10. Zovšeobecnenie poznania v procese obehu.
„LOGISTIKA JE INTERDISCIPLINÁRNA VEDA, KTORÁ SA ZAOBERÁ KOORDINÁCIOU, ZOSÚLADENÍM, PREPOJENÍM A OPRIMALIZÁCIOU TOKU SUROVÍN, MATERIÁLU, POLOVÝRROBKOV, VÝROBKOV A SLUŽIEB, ALE TIEŽ TOKOV INFORMÁCIÍ A FINANCIÍ Z HĽADISKA USPOKOJENIA ZÁKAZNÍKA S OPTIMÁLNYM VYNALOŽENÍM PROSTRIEDKOV.“

Kľúčové slová:

dopravné služby

logistika

zasielateľstvo

skladovanie

podnik

zásoby

elementy

RFIDObsah:
 • 1. V ktorých oblastiach sa aplikuje logistika? Vymenujte a popíšte.
  2. Popíšte zásady tvoriace základ logistiky a definíciu logistiky.
  3. Aké oblasti problémov skúma logistika? Definujte.
  4. Popíšte vonkajšie vplyvy pri projektovaní logistického systému.
  5. Vymenujte a popíšte funkcie a ciele logistiky.
  6. nakreslite obr. log činností
  7. vymenujte a nakr.obr.záklaných toko log.syst.
  8. Čo patrí medzi hlavné systémové prvky logistiky? Popíšte.
  9. Aké sú úrovne pôsobností logistických funkcií? Vymenujte a popíšte.
  10. Definujte obstarávaciu logistiku.
  11. Definujte výrobnú logistiku.
  12. Definujte distribučnú logistiku.
  13. Definujte a popíšte logistické výkony.
  14. Definujte a popíšte logistické náklady.
  15. Vymenujte hlavné logistické činnosti.
  16. Z akých krokov pozostáva analýza portfólia nákupného trhu? Popíšte.
  17. Vymenujte a definujte skupiny prvkov nákupnej politiky.
  18. Z ČOHO POZOSTÁVA BODOVÉ HODNOTENIE DODÁVATEĽOV? POPÍŠTE
  19. Definujte nákupnú logistiku, čo sú jej základné funkcie a úlohy?
  20. Vymenujte ukazovatele nákupu: A, štruktúrne a rámcové.
  ...
  ...
  ...
  93. Vymenujte hlavné zásady reverznej logistiky.
  94. Vymenujte aktívne logistické prvky a definujte ich.
  95. Vymenujte pasívne logistické prvky a definujte ich.
  96. Aký význam má reverzná logistika?
  97. Akými možnými spôsobmi je možné recyklovať prepravné obaly?
  98. Čo je EMS a popíšte prínosy zavedenia EMS do podniku.
  99. Popíšte makrologistický, mikrologistický a metalogistický systém.
  100. Vymenujte elementy logistického systému a čo ho tvorí?
  101. Z čoho pozostáva logistický multi systém?
  102. Aký je to paletový a škatuľový Cross-docking?
  103. Popíšte logistický systém Just In Time
  104. výhody a nevýhody JIT v podniku
  105. Definujte logistický systém Efektívne reakcie zákazníka ECR?
  106. Definujte logistický systém elektronickej výmeny dát? (EDI)
  107. Definujte RFID technológiu a jej možnosti využitia v praxi?
  108. 108. Ako môžeme členiť RFIR technológiu?
  109. Definujte logistický systém plynulého zásobovania CRP?
  110. Definujte logistický systém dodávateľského zásobovania SFS?
  111. Definujte logistický systém optimalizácie nakládky cestných súprav VFO?
  112. Aké ďalšie logistické technológie poznáte- vymenujte?