Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Just in Time (JIT) - logistická technológia

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
2,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12774
Posledná úprava
20.08.2020
Zobrazené
1 096 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základnou témou mojej práce je vniesť čitateľovi komplexný pohľad, aké techniky sa využívajú v oblasti logistiky, výroby, v riadení kvality, výrobného manažmentu v priemysle. Tých metód je mnoho, ale chcel by som sa venovať aspoň jednej z nich, ktorá už preukázala svoje čaro a je úspešnou. Ide o metódu, ktorej počiatky siahajú z Japonska. Prečo práve Japonsko? Úspech Japonska vyplýva hlavne z pochopenia novej úlohy ľudí v podniku a z vývoja netradičných motivačných metód, ktorých aplikáciou v podnikovej praxi dokázali Japonci mnohonásobne zvýšiť produktivitu práce. Japonci prišli na to, že prosperitu a konkurencieschopnosť si podnik zaistí len v tom prípade, ak svoju výrobu premení na konkurenčnú výhodu a práve o to ide. Ďalším prístupom, uplatňovaným v japonskom priemysle je postup ovládnutia technológií a know-how. Japonci nevymýšľajú niečo, čo už bolo vymyslené, jednoducho to prevezmú a snažia sa to veľmi rýchlo vylepšiť. V tomto sú majstri. Významným úspechom Japonska bolo práve dosiahnutie hlbokých zmien v organizácii a riadení priemyselnej výroby a zaisteniu vysokej kvality úrovne kvality.
Japonsko vsadilo na začiatku svojho ťaženia na kvalitu. Potom nasledovala nová, a od západných vzorov, odlišná, výrobná filozofia Just-in-Time (metóda práve na čas), ktorú sa mnohokrát bezúspešne snažili kopírovať v ostatnom svete. JIT prinieslo zmenu myslenia vo všetkých oblastiach podnikania.
...

Kľúčové slová:

JIT

jist in time

riadenie

firam

riadenie firmy

podnik

filozofia riadenia

kvalita

logistika

zásobovanie

výroba

distribúcia

dopyt

termín strata odberateľ

sklad

zásoby

prepravaObsah:
 • Zoznam obrázkov -3-
  Zoznam použitých skratiek -4-
  Úvod -5-
  1. História -6-
  2. Pojem a definícia JIT -7-
  2.1 Omyly alebo nesprávne chápanie pojmu JIT -9-
  3. Základne zásady a ciele zavedenia JIT -10-
  3.1 Ciele zavedenia JIT -12-
  3.1.1 Osem stavebných kvádrov JIT -13-
  4. Stratégia technológie JIT -14-
  4.1 JIT - postupná eleiminácia všetkých strát ? -15-
  4.2 Push and Pull riadenie -17-
  5. Prínosy a problémy so zavedením JIT -18-
  5.1 Problémy so zavedním JIT -19-
  5.2 Aplikácia a pre aké výrobky je táto výrobná filozofia vhodná -20-
  6. Postup pri implementácií JIT -22-
  6.1 Kvalita základný predpoklad pre implemetáciu JIT -22-
  6.1.1 Základné zásady riadenia kvality v JIT -23-
  6.2 Návrh stratégie pre implemetáciu JIT -24-
  6.2.1 Začíname pilotným projektom -24-
  6.2.2 Časová nádväznosť jednotlivých krokov -25-
  6.2.3 Problémy a riziká pre zavádzaní JIT -26-
  6.3 Ilustratívny príklad honotenia prínosov zavedenia JIT -27-
  Príloha -30-
  Záver -32-
  Zoznam použitej literatúry -33-

Zdroje:
 • MATEIDES, Alexander a kol. :Manažérstvo kvality. Bratislava: Epos, 2006,str. 114, ISBN 80-8057-656- 4.
 • Jozef Sixta, V8clav Mačát: Logistika teorie a praxe, CP books a.s. Brno 2005, str. 245-251,ISBN 80-251-0573-3
 • Milan Gregor - Ján Košturiak: Just-in-Time: Výrobná filozofia pre dobrý management, ELITA 1994, I. vydanie, str. 9-20, str. 35-38, str 47-51, str. 245-250, ISBN 80-85323-64-8
 • Kováč, Kováčová: KAIZEN-zlepšovanie procesov, EQUAL 2006, str. 48-50, ISBN 80-8073-681-2
 • GREGOR, Milan - KOŠTURIAK, Ján: Just - in - Time. [online]. [citované 3. november 2007]. Dostupné na:http://www.slcp.sk/e4pq/publikacie/justintime.pdf
 • http://www.slcp.sk
 • http://www.strategosinc.com/just_in_time.htm