Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Personálne plánovanie

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48022
Posledná úprava
23.11.2021
Zobrazené
14 x
Autor:
marian.lukac
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Definície personálneho plánovania
1. Personálne plánovanie je proces predvídania, stanovenia cieľov a realizácie cieľov v oblasti pohybu ľudí do podniku a z podniku
2. Personálne plánovanie pomáha určovať úlohy, stratégie a ciele personálnej politiky

Personálne plánovanie v širšom zmysle slova predstavuje sociálny a personálny rozvoj podniku.
Zmysel personálneho plánovania
Zmyslom personálneho plánovania je napomáhať personálnemu riadeniu a tým prispievať k prosperite a konkurencieschopnosti podniku.
Ciele personálneho plánovania môžeme definovať z hľadísk
1. Širší zmysel slova - podnikovým cieľom v oblasti personálneho plánovania je zabezpečenie adekvátnej pracovnej sily a súčasne rozvoj tejto pracovnej sily formou školení, kurzov, seminárov atď.
2. Užší zmysel slova - je prognóza koľko zamestnancov bude potrebovať podnik v blízkom období.
...

Kľúčové slová:

plánovanie

personál

personálne plánovanie

podnik

rozvoj podniku

zamestnanec

pracovná sila

pracovná pozícia

ľudské zdroje

odmeňovanie

školenie

kurzObsah:
 • 1. Definícia persolnálneho plánovania
  2. Zmysel personálneho plánovania
  3. Ciele personálneho plánovania
  4. Otázky pri personálnom plánovaní
  5. Oblasti personálneho plánovania
  6. Proces plánovania zamestnancov v podniku
  7. Plány personálnych činností
  8. Časová dimenzia podnikového plánovania

Zdroje: