Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Výsledky vyhľadávania pre: štatistika

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 360   |   Strana 1 / 9


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
ŠTATISTIKA ZAMESTNANOSŤ CELKOVÁ MIERA NEZAMESTNANOSTI
100,0%
0,5 25x
Passport okolia podniku - Podniková diagnostika
99,5%
1,4 8x
Operačné systémy (úlohy, funkcie a druhy operačných systémov)
99,0%
0,2 11x
Štatistika - Korelačná a regresná analýza v príkladoch
98,3%
2,7 258x
Úvod do sociológie a elementárna štatistika
96,4%
0,3 4x
Pravdepodobnosť a štatistika - skriptá
95,7%
0,5 10x
Analýza tvorby a použitie dôchodkov v sektore domácností (1999.Q1-2005.Q4)
95,0%
1,0 11x
Ekologické poľnohospodárstvo - prezentácia na Bioekonomiku
94,9%
37,2 8x
MMPVE zadania (Matematické metódy plánovania a vyhodnocovania experimentu) - Normálne rozdelenie, Vybrané (Rovnomerné, Poissonovo, Binomické) rozdelenie, Lineárna regresia, DOE
94,5%
3,5 23x
Štatistika zamestnancov spoločnosti
94,0%
0,1 11x
Ekonomická štatistika (živonarodení, zomrelí)
93,8%
0,9 13x
Základné štatistické pojmy (Spracovanie štatistických údajov - triedenie štatistického súboru, Číselné charakteristiky štatistického súboru...)
93,5%
0,6 3x
Interupcia - umelé prerušenie tehotenstva (sociálny výskum)
93,0%
1,4 24x
Pohyb obyvateľstva v Trenčianskom kraji
92,8%
0,4 2x
Feminizmus
92,8%
0,1 55x
Štatistika a numerické metódy - prednášky (Numerické riešenie rovníc Iteračné metódy riešenia systému, Jacobiho metóda, Gauss-Seidlova metóda...)
92,6%
0,9 10x
Štatistické metódy (regresia, prognózovanie, korelačná analýza...)
92,5%
0,7 2x
Hráči slovenskej hokejovej ligy (ekonomická štatistika)
92,5%
0,1 6x
Teória pravdepodobnosti - štatistika pre environmentalistov
92,3%
0,2 32x
Skriptá z predmetu - Štatistika
92,3%
0,2 121x
Semestrálne zadanie - Spracovanie údajov v štatistickom súbore a ich rozbor uplatnením štatistických metód
91,8%
0,1 41x
Projekt vývoj a prognóza nezamestnanosti v SR
91,5%
0,1 86x
Prednášky ku predmetu - Štatistické metódy
91,3%
1,0 246x
Ekonomika - Časové rady
91,2%
0,1 0x
Ekonomická štatistika - skripta, prednášky
91,1%
0,8 10x
Prednášky na predmet Ekonomická štatistika
91,1%
0,6 16x
Podnikové obligácie a ich emisia na Slovensku
91,0%
0,3 9x
Pravdepodobnosť a matematická štatistika
90,8%
0,4 74x
Štatistický projekt, štatistika
90,8%
0,1 15x
Výskumný projekt - Analýza vyplatených záloh v záložni
90,7%
0,1 27x
Malý výber a štatistické testovanie
90,4%
0,8 6x
Štatistické metódy - teória pravdepodobnosti, náhodné veličiny, korelačná analýza, ...
90,2%
1,0 6x
Štatistika (moje skriptum "Štatistika pre flákačov")
90,0%
8,1 87x
Poznámky z prednášok - Štatistika B
90,0%
1,2 24x
Prednášky z Ekonomickej štatistiky
89,8%
0,6 11x
Ekonomická štatistika - prednášky
89,7%
0,7 10x
Výsledky obchodovania RM - Systému Slovakia a.s. Bratislava
89,7%
0,3 1x
Projekt Štatistika A (údaje, kvalitatívny a kvantitatívny znak)
89,7%
0,1 46x
Projekt z predmetu Štatistika A
89,4%
0,1 15x
Prednášky z Podnikovohospodárskej štatistiky
89,3%
0,9 9x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: