Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Štatistické metódy - teória pravdepodobnosti, náhodné veličiny, korelačná analýza, ...

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12779
Posledná úprava
20.08.2020
Zobrazené
915 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Štatistika ako vedná disciplína sa zaoberá vysvetľovaním metód skúmania a hodnotenia údajov o hromadných javoch. Je to veda o metódach kvantitatívneho hodnotenia hromadných javov.
Hromadný jav - každý prírodný alebo spoločenský jav, ktorý sa vyskytuje pri veľkom počte elementárnych jednotiek.

1. Teória pravdepodobnosti
1.1 Základné pojmy, symboly a ich interpretácia

Náhodný pokus - akákoľvek činnosť, ktorej výsledok nie je predurčený podmienkami, za ktorých prebieha a ktorá je neobmedzene veľakrát (aspoň teoreticky) opakovateľná za rovnakých podmienok (napr. hádzanie kocky, výrobný proces... ). Hodnota náhodného pokusu sa od jedného konania k druhému mení (závisí od náhody). Výsledkom náhodného pokusu je náhodný jav.
Náhodný jav - je akékoľvek tvrdenie o výsledku náhodného pokusu, o ktorom možno po uskutočnení pokusu rozhodnúť, či pri danej realizácii pokusu je, či nie je, pravdivé.
Označenie náhodných javov: A, B, C,....

Cieľ teórie pravdepodobnosti
- zaviesť mieru početnosti výskytu náhodných javov a poskytnúť pravidlá pre manipuláciu s náhodnými javmi a s mierami početnosti ich výskytu. Náplňou teórie pravdepodobnosti je pravdepodobnostný náhodný jav.
...

Kľúčové slová:

štatistika

vedná disciplína

jav

hromadný

hromadný jav

kvantitatívne hodnotenie

veda

pravdepodobnosť

teória

teória pravdepodobnosti

náhoda

test

hypotéza

korelácia

analýzaObsah:
 • 1. Teória pravdepodobnosti
  2. Náhodné veličiny
  3. Kvantitatívne charakteristiky náhodných veličín
  4. Teoretické rozdelenia diskrétnych a spojitých náhodných veličín
  5. Výberové metódy
  6. Testovanie hypotéz
  7. Analýza rozptylu
  8. Korelačná analýza