Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Štatistické metódy (regresia, prognózovanie, korelačná analýza...)

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47921
Posledná úprava
07.05.2021
Zobrazené
114 x
Autor:
laura.olahova52
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základné pojmy
Pojem regresia zaviedol Francis Galton (1822 až 1911) - skúmal závislosť medzi výškou synov a otcov. Zistil, že vysoký otcovia majú nadpriemerne vysokých synov, ale tí nie sú už taký vysoký a ich výška sa približovala priemeru. To isté aj pri nízkych. Tento jav nazval regresion - regresia.

Regresná analýza - štúdium vzájomných vzťahov medzi dvoma alebo viacerými premennými (najčastejšie číselnými) prostredníctvom štatistického modelu, ktorý charakterizuje závislosť medzi nimi.

Vysvetľovaná (závislá) premenná - číselná premenná, ktorej závislosť od iných skúmame. Označujeme Y a jej pozorovania (yi) - i-te pozorovanie a i =1, 2, .... n, pričom n je rozsah súboru.

Vysvetľujúce (nezávislé) premenné - premenné, o ktorých predpokladáme, že vyvolávajú zmeny závisle premennej a pomocou ktorých odhadujeme hodnoty závislej premennej. Označujeme X1, X2, ... Xk a jej pozorovania xi1, xi2, .. xik.

Príklad:
Y- cena bytu
X - lokalita, plocha bytu, počet izieb, dostupnosť k nákupným centrám ...

Y- úspory domácností
X - príjem, počet členov domácnosti, veková štruktúra členov, počet zamestnaných, podiel mužov a žien....

Rozlišujeme regresiu:
· Jednoduchá (párová) regresia - jedna vysvetľujúca premenná X.
· Viacrozmerná (mnohonásobná) regresia - väčší počet vysvetľujúcich premenných.
...

Kľúčové slová:

štatistika

regresia

štatistické metódy

korelácia

prognóza

prognózovanie

asociácia

čas

časový rad

extrapolácia

lineárny regresný model

kontingenciaObsah:
 • JEDNODUCHÁ LINEÁRNA REGRESIA
  PROGNÓZOVANIE
  KORELAČNÁ ANALÝZA
  ZÁVISLOSŤ DVOCH KATEGORIÁLNYCH ZNAKOV
  ASOCIÁCIA
  MIERY ASOCIÁCIE
  ČASOVÉ RADY
  ASOCIÁCIA
  ZLOŽKY ČASOVÉHO RADU
  REGRESNÉ MODELY TRENDU
  LINEÁRNY TREND
  KVADRATICKÝ TREND
  EXPONENCIÁLNY TREND:
  SEZÓNNA DEKOMPOZÍCIA
  EXTRAPOLÁCIA
  ŠTATISTICKÉ POROVNÁVANIE
  SÚHRNNÉ INDEXY

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky