Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 600   projektov
8 nových

Hygiena potravín

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
38 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41012
Posledná úprava
03.12.2012
Zobrazené
2 002 x
Autor:
alex_laiho
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Postavenie a úloha štátu pri zabezpečovaní bezpečných potravín, legislatíva a kontrola
ÚLOHA VLÁDY
- zabezpečiť vhodné hospodárske a legislatívne prostredie
- zabezp. ochranu spotrebiteľov pred ochoreniami a poškodeniami zdravia prostredníctvom potravín
- zabezp. vhodnosť potravín pre ľudský konzum
- zachovať dôveryhodnosť v medzinárodnom obchode
- vzdelávať obyvateľov o hygiene potravín

ÚLOHA PRIMYSLU
- zabezpečiť výrobu vhodných a bezpečných potravín
- zabezpečiť zrozumiteľné označovanie
- zachovať dôveryhodnosť v medzinárodnom obchode

ÚLOHA SPOTREBITEĽOV
- dodržiavať príslušné pokyny a aplikovať vhodné hygienické opatrenia
...

2. Organizácia úradnej kontroly potravín v SR, hlavné úlohy orgánov úradnej kontroly potravín
Potravinovú kontrolu vykonávajú orgány štátnej správy oprávnené dozerať, či právnické a fyzické osoby dodržiavajú podmienky a plnia povinnosti a opatrenia podľa zákona o potravinách a Potravinového kódexu SR.
Kontrolou sa overuje zhoda so zákonom o potravinách a PK SR Úlohou orgánov úradnej kontroly potravín je:
- overuje, sleduje, posudzuje bezpečnosť a kvalitu vyrábaných produktov,
- rozhoduje o požívateľnosti potravín,
- zabezpečuje inšpekciu,
- vykonávať kontrolu nad výrobou potravín, manipuláciou s nimi, ich uvádzaním do obehu, ich dovozom a vývozom,
- vykonávať kontrolu nad dodržiavaním podmienok zdravotnej spôsobilosti podľa hygienických predpisov,
- nad dodržiavaním zákazu klamlivej reklamy potravín,
...

Kľúčové slová:

hygiena

potraviny

dezinfekcia

sanitácia v potravinárstveObsah:
 • 1. Postavenie a úloha štátu pri zabezpečovaní bezpečných potravín, legislatíva a kontrola
  2. Organizácia úradnej kontroly potravín v SR, hlavné úlohy orgánov úradnej kontroly potravín
  3. Nová legislatíva hygieny potravín od 1.1.2006 (hygienický balíček H1-H5)
  4. Zásady vyšetrenia jatočných zvierat pred zabitím, zákaz zabíjania zvierat.
  5. Vyšetrenie mäsa po zabití, označovanie mäsa. Zásady rozhodovania o mäse jatočných zvierat.
  6. Zásady laboratórneho vyšetrenia mäsa a mäsových výrobkov.
  7. Zásady hygieny konzervovania mäsa. Chyby mäsa od spracovania až po balenie a skladovanie.
  8. Chyby mäsových výrobkov a ich hygienické hodnotenie. Chyby mäsových konzerv a polokonzerv. Hygienické nedostatky pri jednotlivých spôsoboch konzervovania mäsa.
  9. Hygienické podmienky pre produkciu včelieho medu uvádzaného do predaja. Zásady hygieny pri spracovaní medu. Zásady laboratórneho vyšetrenia medu.
  10. Hygienické podmienky na prevádzku zberne zveriny. Zásady hygieny pri spracovaní zveriny. Zásady rozhodovania o mäse zveriny a jeho laboratórne vyšetrenie.
  11. Hygienické podmienky uvádzania rýb do obehu. Zásady rozhodovania o mäse rýb a ich spracovanie. Zásady laboratórneho vyšetrenia rýb a rybacích výrobkov.
  12. Zásady vyšetrovania, spracovania, laboratórneho vyšetrenia jedlých živočíšnych tukov
  13. Zásady hygieny zabíjania a spracovania hydiny. Hygienické požiadavky pri chladení, zmrazovaní a spracovaní mäsa hydiny
  14. Hygienické požiadavky pri zbere, nákupe a doprave vajec. Zásady rozhodovania o vajciach, hygienické zásady konzervovania vajec.
  15. Chyby vajec a ich hygienický a zdravotný význam
  17. Chyby mlieka a mliečnych výrobkov
  18 Hygiena výroby kozieho a ovčieho mlieka
  20. Hygiena a bezpečnosť ovocia, zeleniny a konzervárenských výrobkov
  21. Metódy stanovenia inhibičných látok v potravinćh a rýchle metódy na kontrolu hygieny
  22. Princípy systému HACCP a jeho funkcie
  23. Analýza rizík a postup vypracovania systému HACCP.
  24. Správna hygienická prax
  25. Verifikácia a validácia systému HACCP a kontrola jeho účinnosti v praxi
  26. Zásady sanitácie v potravinárstve
  27. Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia v potravinárstve. Dezinfekcia
  28. Sanitačný program
  29. Hygienické zásady prepravy potravín, požiadavky na dopravné prostriedky
  30. Hygienické zásady predaja potravín