Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Inflácia (Úvod do inflácie, Čo je inflácia v trhovej ekonomike, Aká je charakteristika cenovej hladiny...)

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48183
Posledná úprava
09.08.2022
Zobrazené
107 x
Autor:
marian.lukac
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod do inflácie

V trhovej ekonomike sa môžu ceny tovarov a služieb kedykoľvek meniť. Niektoré ceny rastú iné zas naopak klesajú. Inflácia znižuje hodnotu meny v priebehu času.
V každej domácnosti sa míňa na niečo iné. Niekto napríklad jazdí autom a kupuje mäso, niekto nejazdí autom a nekupuje mäso.
Všetky tovary a služby spotrebované domácnosťou predstavujú tzv. kôš. Každý produkt v koši má svoju hodnotu, ktorá sa časom môže meniť.
Porovnaním celkovej ceny koša v určitom mesiaci s jeho cenou v rovnakom mesiaci pred rokom získame ročnú mieru inflácie.
V Eurozóne sa inflácia meria tzv. harmonizovaným indexom spotrebiteľských Cien. Harmonizovaný znamená, že všetky krajiny pri výpočte používajú rovnakú metodiku výpočtu. Tento ukazovateľ je účinným ukazovateľom pri sledovaní zmeny Cien v trhovej ekonomike. Tento ukazovateľ je ako mapa, ktorá pomáha Európskej Centrálnej banke prijímať rozhodnutia v súvislosti s infláciou.
Úlohou Eurozóny, ale aj každého štátu v oblasti inflácie je udržať Cenovú stabilitu. Miera inflácie v strednodobom horizonte má byť vo výške 2 percentá.
Pred nástupom eura do obehu využívali krajiny pri výpočte inflácie svoje metódy a výpočty, po nástupe eura vznikla potreba merať infláciu za celú eurozónu.
Ľudom sa zdá byť inflácia vyššia ako ukazujú aktuálne Cenové indexy. V 70.- 80. rokoch 20. storočia bola inflácia v mnohých krajinách Európy vysoká. Od polovice 90. rokov boli miery inflácie výrazne nižšie. Prispelo to k tomu, že viaceré krajiny sa pripravovali na zavedenie eura do obehu.
Na vývoj indexu nemusia mať vždy najväčší vplyv tie položky, ktorých Cena sa zmenila najviac. Miera inflácie závisí od toho, aký majú jednotlivé produkty podiel na priemerných spotrebných výdavkoch domácnosti.

1. Čo je inflácia v trhovej ekonomike?
...

Kľúčové slová:

inflácia

hyperinflácia

cena

tovar

ekonomika

trhová ekonomika

cenová hladina

príjem

mzda

dôchodok

peniaze

financie

defláciaObsah:
 • 1. Úvod do inflácie
  2. Čo je inflácia v trhovej ekonomike?
  3. Aká je charakteristika cenovej hladiny?
  4. Čo znamená všeobecná úroveň cien?
  5. Aké sú opatrenia v oblasti inflácie?
  6. Čo sa označuje pojmom inflácia, deflácia, reflácia, dezinflácia?
  7. Aké sú výhody inflácie?
  8. Aké sú 2 ukazovatele na meranie inflácie?
  9. Aká je charakteristika týchto ukazovateľov?
  10. Aká je charakteristika spotrebného koša?
  ...
  23. Aké sú druhy inflácie?
  24. Čo je inflačná medzera?
  25. Čo vykresľuje vzťah medzi infláciou, nezamestnanosťou a rastom miezd?
  26. Aká je charakteristika tejto krivky?
  27. Čo je jadrová inflácia?
  28. Aká je charakteristika teórie dopytovej inflácie?
  29. Aká je charakteristika teórie nákladovej inflácie?
  30. Aká je charakteristika teórie zmiešanej inflácie
  31. Čo je to finančná stabilita?
  32. Aká je história inflácie?

Zdroje: