Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Firemná kultúra (podniková kultúra vs. podniková klíma, príklady nefunkčnej, pozitívnej a ideálnej podnikovej kultúry...)

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48049
Posledná úprava
13.12.2021
Zobrazené
142 x
Autor:
marian.lukac
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Najprv si vysvetlíme pojem kultúra
Kultúra je súbor zásad, pravidiel, zvykov, ktoré umožňujú sa pozerať na realitu jedným okom, t.j. každý člen skupiny má približne rovnaké zásady, pravidlá, zvyky, tradície. Keď sa tento súbor odohráva v podniku, tak hovoríme o podnikovej kultúre.
Firemnú kultúru môžeme charakterizovať jednoducho ako spôsob ako vo firme robíme veci.
Firemná kultúra je založená na firemných hodnotách, ale obsahuje v nich aj firemnú víziu, t.j. najvyšší cieľ podniku a misiu firmy, t.j. dôvod prečo firma existuje.
Firemnú kultúru daného podniku môžeme efektívne odpozorovať v ich zákazníckom servise.
Podniková kultúra ovplyvňuje správanie sa zamestnancov vo vnútri podniku, ale aj mimo neho.
Každý podnik má svoju typickú podnikovú kultúru, od ktorej sa odlišuje od iných podnikov. Väčšinou ide o neformálne, nepísané pravidlá. Kultúra podniku závisí od silných osobností, ktoré podnik ovplyvnili v minulosti, ale aj od súčasných zamestnancov. Podniková kultúra môže aj pomáhať, ale môže aj škodiť. V prípade, že práca sa považuje len za prostriedok obživy a neexistuje spolupráca medzi spolupracovníkmi, tak ide väčšinou o slabú podnikovú kultúru, naopak ak zamestnanci poznajú svoje roly, tak hovoríme o silnej, súdržnej podnikovej kultúre.
Manažéri môžu podnikovú kultúru využiť na činnosti, o ktoré majú v tej dobe najväčší záujem.
Silná podniková kultúra môže výrazne ovplyvniť rozhodovanie, spoluprácu, komunikáciu, motiváciu, úroveň spolupráce, riešenie problémov a ich uskutočnenie.
Ak podnik nemá efektívne nastavenú podnikovú kultúru, tak nemôže efektívne uplatňovať firemnú kultúru.
...

Kľúčové slová:

kultúra

firma

podnik

firemná kultúra

podniková kultúra

hodnoty

správanie

artefakty

symboly

pravidlá

podniková klíma

zamestnanecObsah:
 • 1. Úvod do podnikovej kultúry
  2. Podniková kultúra vs. podniková klíma
  3. Príklady nefunkčnej, pozitívnej a ideálnej podnikovej kultúry
  4. Prostriedky podnikovej kultúry
  5. úrovne podnikovej kultúry
  6. Typy predstáv pri podnikovej kultúre
  7. Model 7 S
  8. Typy podnikových kultúr
  9. Funkcie podnikovej kultúry
  10. Záver do podnikovej kultúry

Zdroje: