Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Družstvo (vnizk družstva, chrakteristika družstva, povinnosti spoločníkov v družstve...)

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48181
Posledná úprava
27.07.2022
Zobrazené
46 x
Autor:
marian.lukac
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Aké sú právomoci týchto orgánov družstva?
A) Členská schôdza
Členská schôdza je najvyšším orgánom družstva, ktorej sú podriadené orgány a to predstavenstvo a kontrolná komisia Členská schôdza sa musí konať raz do roka. Na členskej schôdzi každý z členov má 1 hlas. Členská schôdza rozhoduje o organizačných, koncepčných a majetkových otázkach družstva.
Podľa Pelikánovej člen, ktorý bol z družstva vylúčený má právo podať odvolanie členskej schôdzi , ktorá postup predstavenstva preskúma.
Medzi právomoci členskej schôdze patria:
- Zmena stanov
- Voliť a odvolávať členov predstavenstva a dozornej rady
- Schvaľovať riadnu, individuálnu a mimoriadnu účtovnú závierku
- Rozhodovať o rozdelení a použití zisku
- Rozhodovať o zvýšení a znížení základného imania= členského vkladu
- Rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva
- Členská schôdza rozhoduje aj o tom, čí družstvo založené na určitú dobu, bude pokračovať po uplynutí doby
- Vymenúva likvidátora pri vstupe družstva do likvidácie

B) Predstavenstvo
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Členom predstavenstva nemôže byť člen členskej schôdze ani kontrolnej komisie. Predstavenstvo má rozhodujúcu právomoc a je podriadeným orgánom členskej schôdze.
Zákon neurčuje počet členov predstavenstva.
Predstavenstvo je povinné nahlásiť všetky závažné skutočnosti tykajúce sa hospodárskej činnosti družstva.
Medzi právomoci predstavenstva v družstve patria:
...

Kľúčové slová:

družstvo

obchodný zákonník

spoločenstvo

ekonomika

obchodný register

obchodné meno

predstavenstvo

kontrolná komisia

poľnohospodárske družstvo

podnikanie

obchodná spoločnosťObsah:
 • Aká je Charakteristika družstva?
  Akým spôsobom vzniká družstvo?
  Čo musí prerokovať ustanovujúca schôdza družstva?
  Do koľkých dní musí byť vyplatený členský poplatok?
  Čím musí byť osvedčený priebeh ustanovujúcej schôdze?
  Aký je minimálny počet fyzických a právnických osôb pri zakladaní družstva v Slovenskej republike?
  Aký je minimálny vklad pri zakladaní družstva?
  Aký môže byť vklad pri družstve?
  Kto podáva návrh na zápis do obchodného registra?
  Čo sa dokladá k návrhu na zápis do obchodného registra?
  ...
  Aká je história družstva?
  Aké sú družstevné princípy?
  Aká organizácia združuje družstvá po Celom svete?
  Aká je hlavná úloha Medzinárodného družstevného zväzu?
  Aká je ďalšia európska organizácia združujúca družstvá?
  Ako je to s družstvami vo svete?
  Čo sú družstvá verejnoprospešných služieb?
  Aký je rozdiel medzi základným členským vkladom, vstupným vkladom a ďalším členským vkladom?
  Od akého veku môže byť pracovný vzťah v družstve?
  Čo je to vyrovnávací podiel podľa Obchodného zákonníka?

Zdroje: