Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových

Základy manažmentu otázky na skúšku

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46716
Posledná úprava
10.10.2016
Zobrazené
559 x
Autor:
petra.novotna73
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Spôsoby analýzy dotazníkov a ankiet
Analýzu dotazníkov a ankiet môžeme uskutočniť nasledovnými spôsobmi:
- Všeobecné vyhodnotenie
- Percentuálne vyhodnotenie
- Výpočet ᵡ2 pre kontingenčnú tabuľku 2x2
- Výpočet ᵡ2 pre kontigenčnú tabuľku m x n
- Výpočet V koeficienta pre kontingenčnú tabuľku 2 x 2
- Výpočet C koeficienta pre kontingenčnú tabuľku m x n

2. Formálne stránky dotazníka
- Názov dotazníka
- Názov organizácie a zodpovedný pracovník
- Inštrukcie o vypĺňaní dotazníka
- Charakteristika respondentov (pohlavie, vek, bydlisko...)
- Otázky dotazníka
- Poďakovanie respondentovi za spoluprácu s ubezpečením, že ich odpovede nebudú zneužité

Kľúčové slová:

základy manažmentu

manažment

dotazník

Baťa

Weber

kybernetika

centralizáciaObsah:
 • 1. Spôsoby analýzy dotazníkov a ankiet
  2. Formálne stránky dotazníka
  3. Charakter a predmet manažmentu
  4. Metódy manažmentu
  5. Príčiny vzniku manažmentu
  6. Otázky, typy otázok
  7. Mayo a jeho prínos do manažmentu
  8. Weber a jeho zásady
  9. Baťa prínos
  10. Munsterberg
  11. Taylor
  12. Ford
  13. Fayol
  14. Rozdelenie systému podľa správania
  15. Rozdelenie spätnej väzby a charakterizuj niektorú z nich
  16. Metódy kybernetiky
  17. Vlastnosti systému
  18. Jeden bit a vlastnosti informácií
  19. Homeostáza
  20. Charakterizovať systém
  21. Centralizácia
  22. Prvky delegovania, zásady
  23. Nejaký systém SBU
  24. Tvorba organizačných jednotiek
  25. Faktory, kt. ovplyvňujú kapacitu manažmentu
  26. Vymedzenie organizácie
  27. Štruktúra organizácie
  28. Čo je to útvar + delenie
  29. Kultúra organizácie
  30. Komanditná spoločnosť + obsah spoločenskej zmluvy
  31. Kompetencie členskej schôdze v družstve
  32. A.S
  33. Zlučovanie podnikov
  34. Náležitosti akcie, druhy
  35. Členenie podnikov podľa charakteru
  36. Živnosť, podmienky vykonávania
  37. Zánik podniku
  38. Životný cyklus podniku
  39. Dôvody pre vznik podnikov
  40. Základné znaky podniku (popísať najdôležitejšie)
  41. Teórie rozhodovania
  42. Prvky rozhodovacieho procesu
  43. Štruktúra rozhodovania
  44. Klasifikácia rozhodovania
  45. Metódy rozhodovania
  46. Rozhodovacie kategórie
  47. Rozhodovacie stratégie
  48. Paralýza rizika pri rozhodovaní
  49. Druhy plánov
  50. Ľudský potenciál využitie
  51. Zaťaženie mechanickou prácou
  52. Zložky osobnostnej štruktúry
  53. Osobnostná štruktúra
  54. Temperament
  55. Teória rozhodovania
  56. Dimenzie motivácie
  57. Motívy v práci
  58. Motivačné faktory
  59. Faktory ovplyvňujúce motiváciu
  60. Percepcia, členenie manažérov podľa situačného delenia
  61. Základné znaky potrieb
  62. Etika a etiketa
  63. Kritika a jej zásady
  64. Zásady pochvaly
  65. Obranná schopnosť človeka proti kritike
  66. Druhy informácii pre nového zamestnanca
  67. Funkčné úlohy manažéra
  68. Klasifikácia kontroly + delenie
  69. Znaky kontrolovania
  70. Funkcia kontroly
  71. Fázy kontrolného procesu
  72. Štandardy a druhy

Zdroje:
 • skriptá Základy manažmentu (Malejčík)