Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových

Vypracované otázky z hodnotenia poľnohospodárskych produktov /živočíšna časť/

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38298
Posledná úprava
10.11.2011
Zobrazené
1 653 x
Autor:
adulka87
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. formy nákupu jatočných zvierat
Jatočné zvieratá sa nakupujú nasledovnými formami:

a) v živom stave
b) v mäse
c) formou predaja výsekového mäsa
d) jednateľským speňažovaním v mäse (nutné zabitia)

a, nákup jatočných zvierat v živom stave: - jatočné zvieratá sa preberajú priamo u chovateľa, kde sa zistí ich hmotnosť vážením a vyjadrí sa v živej resp. v nákupnej hmotnosti a zatriedi sa do akostných tried. Touto formou sa v súčasnosti môže nakupovať už len hydina po prípade zvieratá prepravované na väčšie vzdialenosti. Je to najstaršia forma nákupu. Je to subjektívny spôsob nákupu, kde dochádza často k sporom. ·

Výhody: - rýchlosť predaja - nenáročnosť na technické vybavenie ·
Nevýhody: - menšia presnosť stanovenia nákupnej hmotnosti ale aj akostnej triedy - určovanie zrážky  

Kľúčové slová:

poľnohospodárske produkty

triedy mäsa

ošípané

ovce

dobytok

med

vajciaObsah:
 • 1. Formy nákupu jatočných zvierat
  2. Hodnotenie jatočného HD pri nákupe systémom SEUROP – kategórie a triedy kvality – charakteristika
  3. Hodnotenie jatočných ošípaných pri nákupe systémom SUEROP – triedy kvality – charakteristika. Kvalifikovaný odhad podielu svaloviny v jatočne opracovanom tele.
  4. Hodnotenie jatočných oviec pri nákupe – kategórie a triedy kvality – charakteristika
  5. Hodnotenie jatočnej hydiny pri nákupe – trhové druhy, stanovenie tried kvality
  6. Hodnotenie konzumných vajec pri nákupe – zdravotná bezchybnosť vajec. Požiadavky na kvalitu vajec pri nákupe, spôsoby určenia akostných tried vajec.
  7. Hodnotenie medu pri nákupe – trhové druhy medu. Požiadavky na kvalitu /senzorické, fyzikálno-chemické/
  8. Látkové zloženie kravského mlieka. Požiadavky na senzorické vlastnosti – význam hodnotenia a faktory, ktoré ich ovplyvňujú.
  10. Fyzikálno-chemické vlastnosti kravského mlieka /hustota, TTM, titračná kyslosť/ - význam hodnotenia. Požiadavky legislatívy, faktory, ktoré ich ovplyvňujú. Doplnkové znaky kvality mlieka.
  11. Mikrobiologická kvalita a somatické bunky v kravskom mlieku – význam hodnotenia, požiadavky legislatívy, faktory, ktoré ich ovplyvňujú. Technologické vlastnosti kravského mlieka.
  12. Základné požiadavky pri výrobe kravského mlieka. Posudzovanie znakov kvality a štandardnosti dodávok kravského mlieka.
  13. Trhové druhy ovčieho mlieka. Zloženie a vlastnosti ovčieho mlieka – charakteristika a legislatívne požiadavky
  14. Hygienické požiadavky na ovčie mlieko, chladenie ovčieho mlieka a základné požiadavky na surové ovčie mlieko prijaté mliekarňou na ošetrenie a spracovanie.
  15. Hodnotenie ovčieho hrudkového syra – trhové druhy, požiadavky na kvalitu a výrobu, preberanie, balenie, doprava.