Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Národohospodárska politika - vypracované otázky z cvičení na skúšku

«»
Prípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41325
Posledná úprava
08.10.2019
Zobrazené
625 x
Autor:
unizak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Charakterizujte prvú etapu formovania HP
- ekonómia, trhový mechanizmus = samoregulačný systém, proti zásahom štátu

2. Charakterizujte druhú etapu formovania HP
- Keynesiánska ekonómia, politika aktívnych zásahov štátu, hlavný nástroj = fiškálna polit.

3. Charakterizujte tretiu etapu formovania HP
- Angloamerický smer - rýchle reakcie na výkyvy hospodárskeho vývoja, HP = krátkodobá, stabilita ekonomiky zabezpečovaná štátom
- Európsky smer - HP = konštitutívna politika, komplexné prepojenie širších systémových vzťahov a opatrení

4. Charakterizujte keynesiánsku politiku + predstaviteľ.
- politika aktívnych zásahov štátu, hlavný nástroj = fiškálna polit. +Keynes

5. Charakterizujte klasickú ekonómiu + predstaviteľ
- trhový mechanizmus = samoregulačný systém, proti zásahom štátu + Smith

6. Ktoré dva prúdy sa sformovali v rámci tretej etapy formovania HP?
- Angloamerický smer - konjunkturálna politika
- Európsky smer - konštitutívna politika
...

Kľúčové slová:

národohospodárska politika

NHPObsah:
  • 1. Charakterizujte prvú etapu formovania HP2. Charakterizujte druhú etapu formovania HP3. Charakterizujte tretiu etapu formovania HP4. Charakterizujte keynesiánsku politiku + predstaviteľ.5. Charakterizujte klasickú ekonómiu + predstaviteľ6. Ktoré dva prúdy sa sformovali v rámci tretej etapy formovania HP?7. Aká je to intervencionistická politika?8. Ktoré intervencionistické politiky poznáte?9. Charakterizujte indikatívne plánovanie11. Charakterizujte sociálne trhové hospodárstvo12. Čo je Schumanov plán?13. Z čoho vzniklo Európske spoločenstvo?14. Ktorých 6 štátov založilo ESUO?15. Čo je ESUO?16. Čo je EURATOM?17. Čo je EZVO?18. Kedy vstúpila SR do EÚ?19. Vymenujte 3 piliére EÚ20. Vymenujte aspoň 4 inštitúcie EÚ21. Koľko europoslancov na SR?22. Kde sú sídla Európskeho parlamentu?23. Ako sa inak nazýva Rada EÚ?24. Ako sa neformálne nazýva Európska rada?25. Ktorý poradný orgán zastupuje miestne a regionálne orgány EÚ?26. Vymenujte 3 skupiny členov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.27. Kto je súčasným predsedom Európskej komisie?28. Vymenujte 3 úlohy ECB29. Vymenujte rozhodovacie orgány ECB30. Uveďte 3 príklady, čo rieši Európsky ombudsman31. Vymenujte ciele všetkých troch etáp budovania EMÚ.32. Vymenujte 3 skupiny členov EMÚ33. Vymenujte aspoň 5 štátov, ktoré ako prvé prijali euro.34. Čo je menová únia?35. Vymenujte konvergenčné kritériá36. Kedy SR vstúpilo do eurozóny?37. Čím sa zaoberá rozpočtová politika EÚ?38. Ktoré 3 inštitúcie ratifikujú rozpočet EÚ?39. Vymenujte 4 zdroje príjmov rozpočtu EÚ40. Vymenujte aspoň 4 rozpočtové zásady41. Vymenujte kapitoly (oblasti) výdavkov rozpočtu EÚ42. Čo je britský rabat?43. Čo je colná únia?44. Vymenujte 4 ekonomické slobody jednotného trhu45. Ktorých 5 štátov EÚ stále uplatňuje hraničné kontroly?46. Čím sa zaoberá spoločná obchodná politika EÚ?47. Vymenujte nástroje spoločnej obchodnej politiky48. Vysvetlite antidumpingové opatrenia49. Vysvetlite antisubvenčné opatrenia50. Čo je WTO?51. Čo je TARIC?52. Vymenujte 3 ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.53. Ktoré 4 zmluvy pojednávajú o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike?54. Vymenujte nástroje spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky55. Vysvetlite spoločné akcie 56. Vysvetlite spoločné pozície57. Vymenujte 3 orgány EÚ zriadené v kontexte spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.58. Vymenujte ciele priemyselnej politiky EÚ.59. Ktoré politiky (oblasti) sú súčasťou priemyselnej politiky?60. Vymenujte 4 špecifické prvky 7. rámcového programu.61. Vymenujte 3 ciele energetickej politiky.62. Vymenujte ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.63. Vymenujte zásady spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.64. Vymenujte nástroje spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ prvého piliéra65. Vymenujte nástroje spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ druhého piliéra.66. Aké sú to intervenčné ceny?67. Čo je agenda 2000?68. Vymenujte ciele sociálnej politiky EÚ.69. Vymenujte 4 základné princípy sociálnej politiky EÚ.70. Definujte hlavný cieľ aktívnej politiky trhu práce.71. Čo je sociálny dialóg?72. Čo je Európsky sociálny fond?73. ciele regionálnej politiky74. Príčiny regionálnej nerovnosti75. Fondy rozvoja regiónov76. Základné princípy regionálnej politiky 77. Čím sa zaoberá migračná politika78. Hlavné dôvody/typy migrácie79. Interná migrácia80. Externá migrácia81. Pozitívne dopady migrácie82. Čo je cenová regulácia?83. Vymenujte spôsoby regulácie cien84. Cenové moratórium85. Vymenujte regulačné metódy.86. Price cap87. Charakterizujte metódu rate of return.88. Daňová sústava 89. Úlohy daňovej politiky90. Základné delenie daní91. Daňová harmonizácia