Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Marketing - vypracované otázky na štátnice

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37679
Posledná úprava
15.08.2011
Zobrazené
1 597 x
Autor:
adka2583
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Marketing (SPU - FEM).

1. Charakterizujte stručný vývoj marketingu, obsah pojmu marketing, úlohy a zásady vykonávania marketingu, znaky a funkcie.
Termín marketing je odvodený od anglického slova “market” trh alebo “práca s trhom”. V skutočnosti vznik marketingu súvisí so vznikom tovarovej výroby. Za základ vzniku marketingu možno považovať základný rozpor medzi výrobou a trhom. Marketing vzniká ako reakcia na túto situáciu. V polovici minulého storočia sa marketing rozšíril do všetkých priemyselne vyspelých krajín Európy a Ázie.

Tri rozdielne obdobia:
1) Výrobná éra (do 20.rokov minulého storočia) - výrobná kapacita tovární nebola schopná zabezpečiť neustále narastajúci dopyt. Dopyt bol väčší ako ponuka. Podniky sa usilovali vyprodukovať čo najviac výrobkov, bez ohľadu na potreby a priania zákazníkov. Známy slogan “Dobrý výrobok sa predáva sám”.
2) Predajná éra (do 50.rokov minulého storočia) - Ťažiskom sa stala likvidácia konkurencie. Známy slogan “Kreatívnou reklamou a predajom prekonať odpor zákazníka a presvedčiť ho, aby kupoval”
3) Marketingová éra (druhá polovica 20.storočia)- dochádza tu k prevahe ponuky nad dopytom. Zákazníci mali možnosť výberu zo širokého sortimentu produktov, mohli si vyberať. To bol práve začiatok uprednostňovania potrieb zákazníkov pred predajom. Táto éra sa nesie v zmysle sloganu „Zákazník je kráľ! Nájdite potrebu a uspokojte ju.“

Úlohy vykonávania marketingu:
- marketingový výskum,
- plánovanie predaja,
- uspokojiť potreby zákazníka,
- získať výhody pred konkurenciou,
- zvýšiť podiel na trhu,
- zabezpečiť rast trhu.

Zásady vykonávania marketingu:
1. univerzálny recept na marketing neexistuje, 2. všetky marketingové úvahy začínajú u zákazníka, zákazník sa nesmie sklamať, t. j. sľúbený tovar musí byť dodaný na sľúbené miesto v sľúbenom čase, zákazníka nestačí iba počúvať, ale ho treba aj ovplyvňovať, 3. nestačí iba vyrábať, ale je nutné vopred si zaistiť predaj výrobkov, 4. nestačia iba náhodné informácie, je potrebné mať vybudovaný systém zberu a spracovania informácií pre marketingové rozhodovanie,
...

Kľúčové slová:

marketing

vývoj marketingu

cenová politika

výrobková politika

marketingový mix

podpora predaja

marketingový výskumObsah:
 • 1. Charakterizujte stručný vývoj marketingu, obsah pojmu marketing, úlohy a zásady vykonávania marketingu, znaky a funkcie.
  2. Fázy marketingového algoritmu, ich podstata a uplatnenie.
  3. Nástroje marketingového mixu a ich úloha v podnikateľskej činnosti.
  4. Marketingová filozofia a stratégia, podstata a tvorba trhových cieľov podniku.
  5. Marketingový informačný systém.
  6. Spotrebiteľské správanie zákazníka, faktory ovplyvňujúce spotrebiteľské správanie.
  7. Marketingové plánovanie, jeho význam, východiská marketingového plánovania a marketingový plán.
  8. Charakteristika trhu, druhy trhov, ponuka a dopyt a ich členenie, veličiny trhu a segmentácia trhu.
  9. Marketingový výskum trhu, jeho potreba, úlohy a funkcie, klasifikácia výskumov a proces výskumu trhu.
  10. Metódy a techniky marketingového výskumu.
  11. Výrobková politika, charakteristika nástrojov výrobkovej politiky.
  12. Stratégia vývoja výrobkov.
  13. Životný cyklus výrobku, fázy, charakteristika a marketingové opatrenia.
  14. Cenová politika, nástroje cenovej politiky, faktory stanovenia ceny, tvorba ceny v praxi, rabaty a platobné podmienky.
  15. Distribučná politika, odbytové kanály, členenie a úlohy maloobchodu, veľkoobchodu, nové trendy v obchode, globalizácia v obchode.
  16. Komunikačná politika, nástroje komunikačnej politiky, osobný predaj, reklama a inzercia.
  17. Práca s verejnosťou, jej úloha a nástroje PR.
  18. Podpora predaja, jej ciele, členenie a prostriedky podpory predaja, priamy marketing.
  19. Marketingové prostredie, jeho štruktúra a význam.
  20. Organizácia marketingu v podniku.