Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Spätná väzba v manažmente

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46248
Posledná úprava
16.11.2015
Zobrazené
1 121 x
Autor:
kokosovyorech
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Spätná väzba je súčasťou každého komunikačného aktu. V teórii komunikácie je vymedzená ako „informácia o prijatí informácie“. Spätná väzba má v komunikačnom procese dôležité miesto. Jednak informuje odosielateľa informácie o prijatí informácie adresátom, jednak informuje odosielateľa informácie o pochopení informácie adresátom. Sekundárne spätná väzba môže byť rezervoárom informácií o postojoch, reakciách, náladách adresáta v čase prijatia odoslanej informácie.
V prvom prípade je spätná väzba zakomponovaná v každom kultúrnom komunikačnom vzorci ako základná norma spoločenského správania. Znamená jednoducho potvrdenie príjmu informácie. Nemusí obsahovať odpoveď, prípadne požadované vyjadrenie, stanovisko, ďalšiu informáciu. V druhom prípade ide o aktivizáciu zložitých psychických procesov adresáta, hlavne analyticko-syntetických racionálnych a pamäťových mechanizmov, ktoré významne determinujú proces pochopenia informácie a jej začlenenia v kladnom alebo negatívnom význame do tzv. „informačného stromu“ osobnosti. Pochopenie informácie adresátom pritom nemusí byť totožné s komunikačným zámerom odosielateľa. Odchýlky, ktoré v tomto procese vznikajú, sú obsiahnuté v spätnej väzbe. Ak sú veľké, odosielateľ musí opakovať informáciu, vybrať iné komunikačné kanály, iné komunikačné nástroje, inú komunikačnú situáciu, tak aby dosiahol požadovanú mieru pochopenia informácie a následné stotožnenie sa s jej obsahom.

Kľúčové slová:

väzba

spätná

základy manažmentu

spätná väzba

manažmentObsah:
 • Spätná väzba ako komunikačná zručnosť
  Tvorba účelovej spätnej väzby v komunikácii v manažmente
  Hlavný princíp účinnej spätnej väzby
  360 stupňová spätná väzba
  Spätná väzba v práci manažéra
  Zásady žiadania spätnej väzby
  Kritika a pochvala ako spätná väzba
  ZHRNUTIE
  Zoznam použitie literatúry

Zdroje:
 • Kubeš, M., Šebestová, Ľ.: 360 stupňová zpětná vazba jako nástroj rozvoje lidí. Grada Publishing, s.r.o., Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2314-3
 • SZARKOVÁ, M. a kol.: Komunikácia v manažmente. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2002. ISBN 80-225-1585-X
 • SEDLÁK, M.: Manažment, ELITA, Bratislava1998
 • KHELEROVÁ, V.: Komunikační dovednosti manažera. Grada Publishing 1995