Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Seminárna práca na tému Záškoláctvo

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39890
Posledná úprava
31.03.2012
Zobrazené
1 841 x
Autor:
michaela.miklova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Záškoláctvo je jedným z najaktuálnejších problémov každej základnej a strednej školy na Slovensku. Preto sa touto prácou snažíme poukázať na značnú váhu tohto problému, ktorým záškoláctvo určite je. Žiaci sa týmto spôsobom pokúšajú vyhnúť písomkám alebo odpovediam ale nie sú to jediné dôvody, prečo chodia poza školu. Závažnejším problémom môže byť šikanovanie zo strany spolužiakov, deti sa začnú báť a vyhýbajú sa prostrediu, v ktorom ich môžu stretnúť. Ďalším dôvodom môže byť nezáujem o školu, škola ich nebaví a tak radšej presedia celý deň v krčmách alebo navštevujú nákupné centrá počas vyučovania.

Kľúčové slová:

žiak

škola

záškoláctvo

príčiny záškoláctva

riešenie záškoláctvaObsah:
 • Úvod 4
  1 Záškoláctvo 5
  1.1 Kategórie záškoláctva 5
  1.2 Príčiny záškoláctva 6
  1.3 Fázy záškoláctva 7
  2 Riešenie záškoláctva z pedagogickej praxe 8
  3 Návrh vlastného riešenia záškolácta 8
  Záver 10
  Zoznam použitej literatúry 11

Zdroje:
 • BIELIKOVÁ, M. a kol. Záškoláctvo a jeho príčiny vo vybraných okresoch SR. Bratislava : ÚIPŠ, 2002. 31 s.
 • EMMEROVÁ, I. Záškoláctva – jeho príčiny, riešenie a možnosti prevencie. In Prevencia. ISSN 1336 – 3689, 2008, roč. 7, č. 2, s. 3-9.
 • FICOVÁ, L. Záškoláctvo ako problém súčasnej základnej školy. Bratislava : OZ V4, 2011. 101 s. ISBN 978-8089443-06-2.
 • KAČÁNI, V. et. al. Základy učiteľskej psychológie. Bratislava : SPN, 2004. 229 s. ISBN 80-10-00429-4.