Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Seminárka - záškoláctvo

«»
Prípona
.zip
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40785
Posledná úprava
01.11.2012
Zobrazené
929 x
Autor:
lucia.blahova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Záškoláctvo patrí medzi poruchy správania.
Pojmom poruchy správania sa označujú odchýlky od normálneho správania. Spôsobujú výchovné ťažkosti a problémy v sociálnych vzťahoch (Kačáni, 1993).

Záškoláctvo je naozajstným únikom v podobe občasného alebo pravidelného, ktoré sa značne rozšírilo a možno ho považovať za skutočnú pohromu. Proti nej sú učitelia bezmocní (Auger, 2005).

Záškoláctvom trpí jedinec, ktorý sa ho dopúšťa, ale aj celá spoločnosť, pretože jeho dôsledkom sú zlé výsledky žiakov v škole, ich horšie uplatnenie v živote aj kriminálna činnosť.
,,Ospravedlnená neprítomnosť je neprítomnosť, ktorú dovolil učiteľ alebo iný oprávnený zástupca školy. Patria sem prípady absencie, pre ktoré bolo poskytnuté uspokojivé vysvetlenie (napr. z dôvodu choroby). Neospravedlnená neprítomnosť je neprítomnosť, ku ktorej učiteľ alebo iný oprávnený zástupca školy svoje dovolenie nedal´´ (Kuriacou, 2005, s. 44).

5 hlavných kategórii, ktoré určujú, či konkrétny prípad je záškoláctvo alebo nie je:
1. pravé záškoláctvo
Žiak sa v škole neukazuje, ale rodičia si myslia, že do školy chodí.

2. záškoláctvo s dovolením rodičov
Žiak do školy nechodí, rodičia o tom vedia. Vedia aj to, že k tomu nemá žiadny dôvod. Žiak napríklad strávi jeden deň tým, že s niečím pomáha rodičom v práci alebo sa stará o niekoho chorého. Niektorí rodičia, nechajú dieťa doma, keď má narodeniny.
...

Kľúčové slová:

záškoláctvo

odmietanie školy

zákon o rodine

záškoláciObsah:
 • Záškoláctvo
  5 hlavných kategórii, ktoré určujú, či konkrétny prípad je záškoláctvo alebo nie je
  Hlavné príčiny záškoláctva a odmietania školy
  Čo môžu školy urobiť pre to, aby pomohli záškolákom?
  Riešenie problémov odmietaním školy
  Ako riešiť záškoláctvo
  Zákon o rodine
  Konkrétny prípad
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • AUGER, M. – BOUCHARLAT, CH. Učitel a problémový žák. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-907-0
 • KAČÁNI, V. – PALOVČÍKOVÁ, G. Sociálna psychológia pre učiteľov. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993. ISBN 80-223-0636-3
 • KYRIACOU, CH. Řešení výchovných problému ve škole. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-945-3