Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
10 nových

Podnikové financie a ich vzťah k finančnej sústave Historický vývoj

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
30611
Posledná úprava
31.03.2010
Zobrazené
1 020 x
Autor:
mana322
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vývojom ľudskej spoločnosti sa postupne prehlbovali teoretické poznatky o ekonomickej vede, čo podmienilo tvorbu nových vedných disciplín. Významné miesto v rámci ekonomickej vedy patrí finančnej vede. Rozširovaním hraníc ľudského poznania sa objavili nové cesty rozvoja finančnej vedy, spojené s požiadavkami všeobecného a špecifického rozčlenenia teoretických a praktických poznatkov ľudstva v tejto živej a rozvíjajúcej sa vednej disciplíne.

Ekonomicky myslieť a konať je každý z nás nútený počas celého svojho života. Každý z nás sa stretáva s takými pojmami ako peniaze, financie, dane, dôchodok, mena, cenný papier a iné, ktoré ovplyvňujú náš život. Musíme robiť dôležité rozhodnutia v otázkach získavania a použitia svojich príjmov, či sporiť, či investovať, ako narábať s financiami. Riešiť tieto problémy nám pomôže základná znalosť finančnej vedy. Bez poznania tejto vednej disciplíny kocky padajú proti nám.

Cieľom tejto seminárnej práce je objasniť vzťah medzi podnikovými financiami a finančnou sústavou. Vysvetlím ich základnú charakteristiku a na záver uvediem historický vývoj podnikových financií.
Pre pochopenie tejto problematiky musíme dôkladne poznať základné pojmy a kategórie finančnej vedy, vzájomné vzťahy a súvislosti medzi peniazmi, financiami a menou.

Kľúčové slová:

podnikove financie

historicky vyvoj

financna sustava

clenenie financiiZdroje:
  • 1. Koščo, Szovics, Šebo, Tóth: Podnikové financie, SPU Nitra, 2006
  • 2. Vlachynský a kol.:Podnikové financie, Iura Edition 2006
  • 3. Koščo, Szovics, Tóth: Podnikové financie, banky, burzy, SPU Nitra, 2004
  • 4. Serenčéš: Financie a mena, SPU Nitra, 2008
  • 5. Petrenka, Sobek a kolektív: Financie a mena, 1. časť, ALFA, Bratislava, 1993, ISBN 80-05-01135-0