Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 538   projektov
3 nových

Organizačné modely projektového manažmentu

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
22662
Posledná úprava
22.04.2009
Zobrazené
4 365 x
Autor:
reino
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Cieľom predkladanej seminárnej práce je oboznamiť čitateľa so súčasnými trendmi uplatňovaných organizačných štruktúr pri riadení projektov. Na úvod stručne vysvetľuje rozdiely medzi tradičným chápaním manažmentu a dôvod, prečo stále viac spoločností orientuje svoju pozornosť na uplatňovanie princípov projektového manažmentu. V druhej časti tejto práce sa čitateľ bližšie oboznámi so základnými typmi organizačných štruktúr využívanými pri projektovom riadení, s ich výhodami resp. nevýhodami a príncípmi ich uplatnenia. Pred vyslovením záveru práca oboznámi čitateľa aj s netradičnými typmi organizačných štruktúr.

Kľúčové slová:

organizácia

organizačné modely

štruktúry

projektový manažment

projektová koordinácia

integrovaná maticová organizácia

čistá projektová organizácia

netradičné typy organizačných štruktúrZdroje:
  • 1. Sabol, T., Macej, P.: Projektový manažment. Košice 2001
  • 2. Majtán, M.: Projektový manažment. Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2002
  • 3. Závarská, Z.: Organizačná štruktúra a reinžiniering podnikových procesov: Manažment v teórii a praxi, roč. 2, 2006, č. 3 - 4