Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Namáhanie a zaťaženie pri práci

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
39 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
20332
Posledná úprava
14.12.2011
Zobrazené
1 974 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Jednotlivec strávi v práci približne polovicu svojho života. Pracuje, aby prežil, aby dokázal uživiť seba, prípadne svoju rodinu. Staré príslovie hovorí, že práca šľachtí človeka. To však neznamená, že bude práca pre nás všetkým, na čom v živote záleží. Aj tu však existuje extrém, ktorý sa čoraz častejšie vyskytuje v našom okolí, je to posadnutosť prácou, tzv. workoholizmus. Iné múdre príslovie zasa hovorí, že všetkého veľa škodí preto sa ako najmúdrejšie javí, hľadať "zlatú strednú cestu".

Hranica odchodu do dôchodku sa v posledných obdobiach posunula až k číslam 62 rokov pre mužov aj pre ženy. Ak si vezmeme napríklad študenta, ktorý ukončil vysokú školu vo veku 24 rokov, pracovať by mal 38 rokov a až po tomto čase si vychutnať zaslúžený odpočinok. Je to príliš veľa pre človeka a jeho organizmus. V dnešnej uponáhľanej dobe, kedy sa nevieme zastaviť, v práci sú ľudia pod tlakom splnenie kvót a plánov, pod tlakom svojich nadriadených alebo na opačnej strane pod obrovským stresom na úrovniach vrcholového manažmentu, sa to dá zvládnuť len veľmi ťažko bez ujmy na zdraví.  

Kľúčové slová:

stres

námaha

záťažObsah:
 • Kapitola 1: Namáhanie a zaťaženie

  Kapitola 2: Psychická záťaž
  2.1 Zdroje stresu a jeho následky
  2.2 Ako bojovať proti stresu?
  2.2.1 Rady pre zamestnancov
  2.2.2 Rady pre zamestnávateľov
  2.3 Faktory stresu

  Kapitola 3: Fyzická záťaž
  3.1 Statická práca
  3.2 Choroby z povolania
  3.3 Ako je to na Slovensku?

Zdroje:
 • Friedel J., Kühl G.: Jak úspěšně zvládnout tlak a stres v práci, Grada 2006, s. 112
 • Gilbertová S., Matoušek O.: Ergonomie : Optimalizace lidské činnosti, Grada Publishing, 2002, s. 159
 • Friesenbichler, H.: Hodnotenie a prevencia psychickej záťaže v podniku, in: Zborník z XII. konferencie Aktuálne otázky bezpečnosti práce konanej v Starej Lesnej, VVÚBP,
 • Bratislava 1999
 • Kolektív autorov: Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Návod na
 • zavedenie systému, Pravidlá dobrej praxe BOZP 2, NIP, Bratislava 2002, s. 89
 • Gerhard D.: Psychosomatika, Portál, 2001, s 244
 • Mayerová, M.: Stres, motivace a výkonnost, Grada Publishing, spol. s r. o., Praha 1997, s.187
 • Galgóczy, E.: Pracovná záťaž v kancelárii. Bezpečná práca, č. 3 (2004), s. 40.
 • Perichtová, B., Škvarková, V., Červenková, M.: Program identifikácie a eliminácie stresu na pracovisku, vzdelávací program , VVÚBP, Bratislava 1999, s.49
 • Richards M.: Stres-Management do kapsy 5, Portál, 2006, 112s
 • Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení
 • neskorších predpisov
 • Manuál prevence v lékarské praxi. Díl V: Prevence nepríznivého pusobení faktoru praconího prostredí a pracovních podmínek. Praha: Fortuna, 1997
 • Matoušek, O.: Ridící centra, velíny, dozorny a jejich pracovníci. Bezpeč. Hyg. Práce, 2000, s. 132
 • Eurobiznis 10/07, časopis
 • Poněšický J.: Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie, Triton, 1999, s. 207
 • Šnýdrová I.: Manažerka a stres, Grada Publishing a.s., 2006, s 173
 • http://www.ipaslovakia.sk