Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Adaptabilita rastlín na účinok silného žiarenia

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
47 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41220
Posledná úprava
03.10.2016
Zobrazené
1 344 x
Autor:
veronika.iracka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Semestrálna práca vypracovaná na fyziologiu rastlín

Adaptabilita: schopnosť organizmov prispôsobiť sa zmenám podmienok na vonkajšie prostredie. Slnečné žiarenie: je elektromagnetické. Rozsah pôsobenia a vedľajších účinkov je závislé na vlnovej dĺžke a množstve ožiarenia. Človek vníma žiarenie vlnových dĺžok 100 až 10000 nm. Čím je vlnová dĺžka kratšia, tým ma žiarenie väčšiu energiu. Vlnovú dĺžku udávame v nanometroch. Pri fotosyntéze sa v bunkách rastlín, rias a niektorých prokaryotov mení prijatá energia svetelného žiarenia na energiu chemickej väzby a vznikajú organické látky z anorganických. Organizmy, ktoré zaisťujú svoju potrebu energie pomocou fotosyntézy sa nazývajú autotrofné resp. fotoautotrofné.

Fotosyntéza sa pokladá z hľadiska existencie súčasného života za najdôležitejší proces na Zemi. Pri fotosyntéze sa vytvárajú organické látky, ktoré spotrebúvajú pri svojej výžive heterotrofné organizmy. Fotosyntetizujúce organizmy za rok fixujú cca 17,4×1010 ton uhlíka. Súbežne s procesom väzby CO2 sa do atmosféry uvoľňuje kyslík - v množstve až 5×1010 ton , čím sa udržuje jeho pre život potrebná koncentrácia vo vzduchu.

Kľúčové slová:

adaptabilita rastlín

fyziológia rastlín

fotosyntéza

žiarenieObsah:
 • Podmienky a predpoklady fotosyntézy:
  Ultrafialové (UV) žiarenie
  Infračervené žiarenie
  Účinky teplotného stresu a odumieranie buniek spôsobné teplom alebo zimou
  Mechanizmus úniku poškodenia

Zdroje:
 • RNDr. Jiřina Slavíková, CSc.,Ekologie rostlin, vysokoškolská učebnica pre prírodovedecké fakulty vysokých škô1. vydanie 1986
 • Prof. Dr. Walter Larcher, Fyziologická ekologie Rostlin,Institute of botany,University of Insbruck, vydanie 1988 ISBN-3-540-43516-6
 • Internet