Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 34   |   Strana 1 / 1


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Liečivé rastliny - seminárna práca z informatiky v agrobiológií
96,5%
0,4 47x
Adaptabilita rastlín na účinok silného žiarenia
96,1%
0,5 47x
Podnikateľský plán z predmetu Agroturistika - Hotel Romantik
96,0%
10,9 28x
Semestrálna práca, Fyziológia rastlín - Problém zasolenia pôdy vo vzťahu k fyziologickým procesom
95,5%
0,1 7x
Technológia tabaku a predpestovaním priesad
94,2%
0,1 2x
Ako sa rastliny prispôsobujú k extrémnym teplotám
92,9%
0,1 40x
Liečivé rastliny, pestovanie, delenie, použitie - otázky na skúšku
92,7%
0,1 30x
Vypracované témy na skúšku unicert B2 z anglického jazyka
92,3%
0,2 24x
Lucernová siláž, semeno hrachu
92,1%
0,1 35x
Fyziológia rastlín - Ako sa rastliny prispôsobujú k extrémnym teplotám
90,6%
0,1 45x
Vypočítané príklady z Manažmentu živín v agroekosystéme
90,4%
0,1 36x
Zrno kukurice siatej
90,4%
0,3 8x
Ochrana a tvorba životného prostredia
90,3%
0,2 31x
Všeobecná rastlinná výroba - vypracované otázky
90,2%
0,1 31x
Semeno hrachu - výživa zvierat
89,5%
0,3 16x
Patogénne mikroorganizmy v pôde a spôsoby ozdravenia
88,4%
3,9 3x
Zrno pšenice a hrachová siláž
87,9%
0,4 17x
Štátnice - predmet Rastlinná výroba
87,6%
0,3 28x
C4 rastliny a klimatická zmena
85,7%
0,1 46x
Ochrana životného prostredia- Urminská
84,9%
0,1 1x
Fenylketonúria - dedičné ochorenie
84,8%
0,3 7x
Integrovaná ochrana poľných plodín - vypracované testy + 2x ťahák
83,8%
0,4 47x
Vypracované otázky z predmetu Botanické záhrady a arboréta
82,9%
0,1 1x
Biológia pôdy- skúška
81,5%
0,1 2x
Ochrana a tvorba životného prostredia (OTŽP) - skúška
81,0%
0,1 2x
Zrno pšenice a hrachová siláž
79,1%
2,3 6x
Háďatko zhubné "Ditylenchus dipsaci"
77,5%
1,2 0x
Pedológia - Polláková
77,5%
0,1 0x
Mechanizácia rastlinnej výroby
76,3%
0,1 3x
Zeleninárstvo
75,3%
1,2 4x
Biológia pôdy
73,8%
0,1 11x
Eróziou ohrozené pôdy Slovenska
73,0%
0,6 11x
Paprika ročná (Capsicum annuum)
71,5%
2,0 6x
Entomológia ťaháky
70,3%
0,3 6x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: